ब्लॉग

हायड्रोजन - ड्युटेरिअम

rampatil August 4, 2020 Newspaper,  Kutuhal

हायड्रोजनचे समस्थानिक: ड्युटेरिअम डॉ. विद्यागौरी लेले हायड्रोजनचे समस्थानिक: ड्युटेरिअम: प्रत्येक मूलद्रव्याच्या अणुत प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या सारखी असते. अणूतील प्रोटॉनची संख्या म्हणजे मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक किंवा अणुअंक. न्यूट्रॉन अधिक प्रोटॉनची संख्या म्हणजे मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमानांक. समस्थानिके म्हणजे समान अणुक्रमांक. मात्र भिन्न अणुवस्तुमानांक म्हणजेच न्यूट्रॉन्सची संख्या वेगळी असलेले मूलद्रव्य. समस्थानिकाला इंग्रजीत आयसोटोप म्हणतात. खरंतर आयसोटोप हा ग्रीक शब्द […]
अधिक माहिती
हायड्रोजनचे समस्थानिक ट्रिटिअम

rampatil August 4, 2020 Kutuhal,  Newspaper

हायड्रोजनचे समस्थानिक ट्रिटिअम डॉ. विद्यागौरी लेले हायड्रोजनच्या केंद्रकात न्यूट्रॉनची संख्या दोन असते तेव्हा ते हायड्रोजन-३ (एक प्रोटॉन आणि दोन न्यूट्रॉन) म्हणजेच ट्रिटिअम (याचा उच्चार ट्रिशिअम असाही केला जातो) हे समस्थानिक असते.  निसर्गात आढळणारे हे समस्थानिक अंतरीक्षातून येणाऱ्या विश्व-किरणांचा (कॉस्मिक लहरी) पृथ्वीवरील वातावरणातील वायूशी संयोग होऊन तयार होते आणि पाण्यात मिसळते.  समुद्रातील पाण्यात दर १०१८ (एकावर […]
अधिक माहिती

Niketan August 4, 2020 category1

वर्डप्रेस मध्ये आपले स्वागत आहे. ही तुमची पहिली पोस्ट आहे. ते संपादित करा किंवा हटवा, नंतर लिहायला सुरवात करा!
अधिक माहिती
1 2 3 4