इ-प्रकाशने

गॅलिलिओ गॅलिली : डायलॉग्ज कन्सर्निग टू न्यू सायन्सेस

रॉबर्ट हूक : मायक्रोग्राफिया

हेन्री कॅव्हेंडिश : एक्सपेरिमेंटस् टू डिटरमाइन दी डेन्सिटी ऑफ दी अर्थ

चार्ल्स डार्विन: ओरिजिन ऑफ स्पिसीज्

गॅलिलिओ गॅलिली : डायलॉग्ज कन्सर्निग टू न्यू सायन्सेस

रॉबर्ट हूक : मायक्रोग्राफिया

हेन्री कॅव्हेंडिश : एक्सपेरिमेंटस् टू डिटरमाइन दी डेन्सिटी ऑफ दी अर्थ

चार्ल्स डार्विन: ओरिजिन ऑफ स्पिसीज्