मविप विभाग

मुंबई व कोकण

ईशान्य मुंबई विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. संदीप सराफ, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ईशान्य मुंबई विभाग
४, सत्यम सोसायटी, मुंबई बँकेशेजारी,
दामले कॉलनी, १९, सावरकर मार्ग,
भांडुप (पूर्व), मुंबई ४०००४२
भ्रमणध्वनी : ८४५१०७२३८५
ई-मेल: sandeepsaraf101@gmail.com

ठाणे विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. ना. द. मांडगे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ठाणे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१,
दाजी रामचंद्र रोड, चरई, ठाणे (प), ४००६०१
भ्रमणध्वनी : ९८१९८९४५०९
ई-मेल: ndmandage@gmail.com / mvpthanevibhag@gmail.com

डोंबिवली विभाग

अध्यक्ष :

श्री. अविनाश देवधर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, डोंबिवली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी,
मंजूनाथ हायस्कूल शेजारची गल्ली,
पाथर्ली, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१२०१
भ्रमणध्वनी : ९२२४२६४९६९
ई-मेल: avinash.deodhar@gmail.com

अंबरनाथ विभाग

अध्यक्ष : प्रा. भगवान चक्रदेव

प्रा. भगवान चक्रदेव, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अंबरनाथ विभाग
२०२, मयूर दीप, अश्विनी हॉस्पिटलजवळ,
वडवली सेक्शन, अंबरनाथ (पूर्व),
जि. ठाणे ४२१५०१
भ्रमणध्वनी : ९१४६८१२७५०
ई-मेल: chakradeobd@gmail.com

नवी मुंबई विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अजय दिवेकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नवी मुंबई विभाग
१०२, सिद्धिछाया सोसायटी,
प्लॉट २०६, सेक्टर २३,
जुईनगर, नवी मुंबई ४००७०५
भ्रमणध्वनी : ९८१९०१७६३२
ई-मेल: divekar.baba@gmail.com

बोर्डी विभाग

अध्यक्ष : श्रीमती उर्मिला करमरकर

श्रीमती उर्मिला करमरकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, बोर्डी विभाग
बिल्वदल, सोनवाडी रस्ता,
बोर्डी, ता. डहाणू,
जि. पालघर ४०१७०१
भ्रमणध्वनी : ९८५०८७८१०२
ई-मेल: urmilakarmarkar.uk@gmail.com

पनवेल विभाग

अध्यक्ष : श्री. अमोल काकडे

श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पनवेल विभाग
३०९, वक्रतुंड सोसायटी, विकास वाडी,
देवद, पनवेल, जि. रायगड ४१०२०६
भ्रमणध्वनी : ९००४१७५०४४
ई-मेल: amolmvp123@gmail.com

रत्नागिरी विभाग

अध्यक्ष : डॉ. पी. पी. कुलकर्णी

डॉ. प्रफुल्ल कुलकर्णी, समन्वयक
मराठी विज्ञान परिषद, रत्नागिरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग,
गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी ४१५६१२
भ्रमणध्वनी : ९४२२४३२५६३
ई-मेल: drprafullak@rediffmail.com / sankpalumesh@gmail.com

नारिंग्रे विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. माधव ओगले, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नारिंग्रे विभाग
मु. बागमळा, पो. दहिबाव, व्हाया नारिंग्रे,
ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग ४१६६३०
भ्रमणध्वनी : ९४२३०५१९६१
ई-मेल: ogalemadhav@yahoo.com

आंबोली विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य विलास मोरे 

प्राचार्य विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, आंबोली विभाग
द्वारा आंबोली पब्लिक स्कूल, मु. मुलवंडवाडी,
पो. आंबोली, ता. सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग ४१६५३२
भ्रमणध्वनी : ७५०७७९६८४२ (श्री. संदीप धुरी)
ई-मेल: ambolipublicschool@gmail.com / sandeepdhuri@gmail.com

चिपळूण-खेड विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. मिलिंद गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, चिपळूण-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा फाउण्डेशन,
घारडा इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी,
मु.पो. लावेल, ता. खेड, जि. रत्नागिरी ४१५७०८
भ्रमणध्वनी : ९४२२०५३४९२
भ्रमणध्वनी : ९१५८७७९२५० (प्रा. प्रमोद जोशी, अध्यक्ष)
ई-मेल: milgok@gmail.com

पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे विभाग

अध्यक्ष : श्री. राजेंद्रकुमार सराफ 

श्री. राजेंद्रकुमार सराफ, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभाग
टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता, पुणे ४११०३०
भ्रमणध्वनी : ९८२२१८६७६३ / ८८८८८६१७७५
ई-मेल: mavipa.pune@gmail.com

अधिक

तळेगाव विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती सुरेखा रासकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, तळेगाव विभाग
सद्भावना अपार्टमेंटस, फ्लॅट क्र. ४, यशवंतनगर,
प्लॉट-२३४-२३५, तळेगाव स्टेशन,
जि. पुणे ४१०५०७
भ्रमणध्वनी : ९७३०६१६६०८
ई-मेल : raskarsurekha1974@gmail.com

लोणावळा विभाग

अध्यक्ष : श्री. श्रीकृष्ण वर्तक 

श्री. श्रीकृष्ण वर्तक, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, लोणावळा विभाग
सह्याद्री फार्म, लोणावळा कॉलेजच्या मागे,
वळवण, लोणावळा, जि. पुणे ४१४४०३
भ्रमणध्वनी : ९७६४४४८५०१
ई-मेल : idsipl@gmail.com

अहमदनगर विभाग

अध्यक्ष : श्री. रावसाहेब क्षेत्रे

श्री. रावसाहेब क्षेत्रे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अहमदनगर विभाग
शांती, बुरुडगाव रोड,
रयत शिक्षण संस्था कार्यालयासमोर,
अहमदनगर ४१४००१
भ्रमणध्वनी : ९८५०५०१८६६ /९५१८५१५१८०
ई-मेल : rkshetre4@gmail.com

श्रीरामपूर विभाग

अध्यक्ष : डॉ. रवींद्र कुटे 

डॉ. रवींद्र कुटे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, श्रीरामपूर विभाग
पसायदान, रेल्वे ओव्हर ब्रिजजवळ,
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर ४१३७०९
भ्रमणध्वनी : ८३९०१३६३७०
ई-मेल : drkute.ravindra@gmail.com

संगमनेर विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती शुभदा कावळे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, संगमनेर विभाग
८, घरटं, मोतीनगर, सह्याद्री ज्युनिअर कॉलेजसमोर,
संगमनेर, जि. अहमदनगर ४२२६०५
भ्रमणध्वनी : ९७६६३२५४२६
ई-मेल : shubhada.kawale@gmail.com

फलटण विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, फलटण विभाग
लक्ष्मी विलास, फलटण, जि. सातारा ४१५५२३
भ्रमणध्वनी : ९८५०५५६८२५
ई-मेल : pesociety123@yahoo.com
भ्रमणध्वनी : ९८६०४०२६९० (डॉ. अरुण गायकवाड)
ई-मेल : argaikwad17@gmail.com

राजारामनगर विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. सर्जेराव कचरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, राजारामनगर विभाग
राजारामबापू ज्ञान प्रबोधिनी, दिवाण बंगला,
इस्लामपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली ४१५४०९
भ्रमणध्वनी : ९२७००८००१८

सांगली विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरविंद यादव, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, सांगली विभाग
फ्लॅट ५, वेदवती अपार्टमेंट, ऊर्जानगर,
एस.टी. कॉलनीजवळ, विश्रामबाग, सांगली ४१६४१५.
भ्रमणध्वनी : ९४२२५९२९५६
ई-मेल : arvindyadavsangli@rediffmail.com

कोल्हापूर विभाग

अध्यक्ष : श्री. शिवाजीराव पवार

श्री. शिवाजीराव पवार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, कोल्हापूर विभाग
सिटी हॉस्पिटल, १७०८ ई, आठवी गल्ली,
राजारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
दूरध्वनी (घर) : ०२३१-२५२५३३७
भ्रमणध्वनी : ९३७११२७२१२
ई-मेल : cityhospitalkop@gmail.com

गडहिंग्लज विभाग

अध्यक्ष : जोसेवास बेंजामीन बारदेसकर

प्रा. शि. दुं. पदमन्नवर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, गडहिंग्लज विभाग
५० ब, अयोध्या नगर, गडहिंग्लज,
जि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९८२२८५७०६३
ई-मेल : mavipagad@rediffmail.com / pshivgad@gmail.com

अधिक

आजरा विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. किरण प्रधान, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, आजरा विभाग
जोशी गल्ली, आजरा, जि. कोल्हापूर ४१६५०५
भ्रमणध्वनी : ९८६०९४४०६९
ई-मेल : kiranpradhan07@gmail.com

चंदगड विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरविंद एस. पाटील, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, चंदगड विभाग
द्वारा श्रीराम विद्यालय, कोवाड, ता. चंदगड,
जि. कोल्हापूर ४१६५०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१३८३०५६
ई-मेल : arvindpatil1002@gmail.com

बिद्री विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सुधीर कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बिद्री विभाग
बी. बी. पाटील कॉलनी, गांधीनगर,
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९४२२६२८०४८
ई-मेल : ksudhirn@rediffmail.com

सोलापूर विभाग

अध्यक्ष : श्री. व्यकंटेश गंभीर

श्री. व्यकंटेश गंभीर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, सोलापूर विभाग
इ-१५, मंत्री चंडक पार्क,
विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००४
भ्रमणध्वनी : ९९६७१८९५४८
ई-मेल : gambhirvg@gmail.com

बार्शी विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सुहास कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बार्शी विभाग
धर्मा वाणी प्लॉट्‌स, कोयना ऑफिससमोर,
अगळगाव रोड, बार्शी, जि. सोलापूर ४१३४०१
भ्रमणध्वनी : ९८५००५५१८८
ई-मेल : swk1959@rediffmail.com

सांगोला विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. राजेंद्र सूर्यवंशी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, सांगोला विभाग
सदानंद नगर, वासुद रोड,
सांगोला, जि. सोलापूर ४१३३०७
भ्रमणध्वनी : ९४२३५६०९४५
ई-मेल : rss0987@gmail.com

उत्तर महाराष्ट्र

धुळे विभाग

अध्यक्ष : श्री. किशोर यशवंत पाटील

प्रा. डॉ. आर. एम. शेवाळे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, धुळे विभाग
अमित, २०, शिवप्रताप कॉलनी,
देवपूर, धुळे ४२४००२
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१६०६६
ई-मेल : drrmshewale@gmail.com

अधिक

चाळीसगाव विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य बाळासाहेब चव्हाण

श्री. डी. टी. पाटील, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, चाळीसगाव विभाग
गोकुळ, सानेगुरुजी नगर, हिरापूर रोड,
चाळीसगाव, जि. जळगाव ४२४१०१
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१५५०७
ई-मेल : mvpcgn@gmail.com / vinodpatil@bsnl.co.in

अधिक

नंदुरबार विभाग

अध्यक्ष : प्रा. बी. एस. पाटील

प्रा. बी. एस. पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नंदुरबार विभाग
१२, कर्मयोग, श्री सरस्वती कॉलनी,
तरोडा रोड, नंदूरबार ४२५४१२
भ्रमणध्वनी : ७५८८५१६२२१
ई-मेल : bspatil355@gmail.com
भ्रमणध्वनी : ९९७०२७५७३८ (श्री. पंकज पाठक)

साक्री विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. राजेंद्र अहिरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, साक्री विभाग
१२, प्रतीक, अकलाडे नगर, साक्री,
जि. धुळे ४२४३०४
भ्रमणध्वनी : ९८६०३६४७९३
ई-मेल : rr_ahire@yahoo.co.in

नाशिक विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती संगीता मुठाळ, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नाशिक विभाग
प्लॉट नं. १३, खोडे मळा, सपना टॉकिजच्या मागे,
जुने सिडको जवळ, शिवाजी चौक,नाशिक ४२२००९
भ्रमणध्वनी : ९९२२५९१५६९
ई-मेल : sangita.pangavhane@gmail.com

जळगाव विभाग

अध्यक्ष : श्री. भालचंद्र प्रभाकर पाटील

श्री. दिलीप भारंबे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, जळगाव विभाग
सौरतेज, सी-१, अश्विनी पार्क,
एम. जे. कॉलेजमागे, जळगाव ४२५००२
दूरध्वनी (घर) : ०२५७-२२३३३७८
भ्रमणध्वनी : ९४२२५६२३६८
ई-मेल : deelipbharambe18@gmail.com

नवापूर विभाग

अध्यक्ष : प्रा. श्रीमती सुरेखा उदावंत

प्रा. श्रीमती सुरेखा उदावंत, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवापूर विभाग
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,
नवापूर, जि. नंदुरबार ४२५४१८
भ्रमणध्वनी : ९८२३५०५०४४ (प्रा. ए. जी. जयस्वाल)
ई-मेल : navapuracs@gmail.com

मराठवाडा

औरंगाबाद विभाग

अध्यक्ष : डॉ. रंजन गर्गे

डॉ. रंजन गर्गे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, औरंगाबाद विभाग
विहंग, एन-३ / ४०६, सिडको,
औरंगाबाद ४३१००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२६३४४४२
ई-मेल : ranjan.garge@gmail.com

जालना विभाग

अध्यक्ष : श्री. सुनील विनोदराय रायठठ्ठा

श्री. प्रदीप भावठाणकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, जालना विभाग
प्लॉट नं. २९, भाग्यनगर, जुना जालना ४३१२०३
भ्रमणध्वनी : ९४२०८२६२६५ / ७२७६०४८८८२
ई-मेल : pradeep081961@gmail.com

उदगीर विभाग

अध्यक्ष : प्रा. रमाकांत मध्वरे

प्रा. रमाकांत मध्वरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उदगीर विभाग
मध्वकृपा, नवी आबादी, उदगीर,
जि. लातूर ४१३५१७.
भ्रमणध्वनी : ९४२१४५१७९६
ई-मेल : mvpudgir@gmail.com

उमरगा विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. मन्मथ माळी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, उमरगा विभाग
अमर निवास, बालाजी नगर, मुसांडे शॉप मागे,
उमरगा, जि. उस्मानाबाद ४१३६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२१३५६७४९
ई-मेल : manmath.mali49@gmail.com

नवीन नांदेड विभाग

अध्यक्ष : प्रा. विजय पवार

प्रा. विजय पवार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवीन नांदेड विभाग
द्वारा : ग्रामीण अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
विष्णूपुरी, नांदेड ४३१६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२२१७११५१
ई-मेल : drvspawar@gmail.com

किनवट विभाग

अध्यक्ष : डॉ. अशोक बेलखोडे

डॉ. अशोक बेलखोडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, किनवट विभाग
द्वारा : सानेगुरुजी रुग्णालय,
किनवट, जि. नांदेड ४३१८०४
दूरध्वनी (रुग्णालय) : ०२४६९-२२२९७७
भ्रमणध्वनी : ९८२२३१२२१४
ई-मेल : saguruki@gmail.com

बीड विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य डॉ. जी.एम. कुलकर्णी

प्रा. राजेश ढेरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बीड विभाग
प्राणीशास्त्र विभाग, स्वातंत्र्यवीर सावरकर महाविद्यालय,
नेत्रधाम हॉस्पिटल जवळ,
जालना रोड, बीड ४३११२२
भ्रमणध्वनी : ९४२१३३५३०१
ई-मेल : rmdhere@gmail.com

उस्मानाबाद विभाग

अध्यक्ष : डॉ. नितीन पाटील

डॉ. नितीन पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उस्मानाबाद विभाग
विभागप्रमुख, पाणी आणि जमीन व्यवस्थापन विभाग,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र,
उस्मानाबाद ४१३५०१
भ्रमणध्वनी : ९६०४२३७७७९
ई-मेल : nits_74@rediffmail.com

नळदूर्ग विभाग

अध्यक्ष : डॉ. मोहन बाबरे

डॉ. मोहन बाबरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नळदूर्ग विभाग
शिवार, व्यासनगर, नळदुर्ग, ता. तुळजापूर,
जि. उस्मानाबाद ४१३६०२
भ्रमणध्वनी : ९४२३६७७६०५ (प्रा. धनंजय चौधरी, कार्यवाह)
ई-मेल : dvchoudhari@rediffmail.com

उमरी विभाग

अध्यक्ष : श्री. राजेंद्र देसले

श्री. राजेंद्र देसले, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उमरी विभाग
सी एम-१२, मंत्री नगर, भावसार चौक,
तरोडा (बुद्रुक), जि. नांदेड ४३१६०५
भ्रमणध्वनी : ९४२३६२६५४७ / ९५११२०५९८१
ई-मेल : rajendradesale7151@gmail.com

माजलगाव विभाग

अध्यक्ष : श्री. डी. के. देशमुख

श्री. सुधीर देशमुख, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, माजलगाव विभाग
रेणुका निवास, गजानन नगर, गजानन मंदिरामागे,
माजलगाव, जि. बीड ४३११३१
भ्रमणध्वनी : ९४०४६३६५३३
ई-मेल : dsudhir63@yahoo.com

पानगाव विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. संतोष कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, पानगाव विभाग
१४, प्लॅटिनम अपार्टमेंट, देसाई नगर,
नांदेड-सोलापूर रिंग रोड, लातूर ४१३५१२
भ्रमणध्वनी : ८३२९०३२१६४
ई-मेल : skspratishthan@gmail.com

विदर्भ

नागपूर विभाग

अध्यक्ष :

प्रा. अशोक भड, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नागपूर विभाग
वसुंधरा, २०, प्रगती नगर, भगवाननगरजवळ,
मेडीकल कॉलनी, नागपूर ४४००२७
भ्रमणध्वनी : ९८२२२३४०९९
ई-मेल : ashokbhad@gmail.com

बुलडाणा विभाग

अध्यक्ष :

श्री. रविकुमार घुसळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बुलडाणा विभाग
प्लॉट नं. ६, शांतिनिकेतन नगर,
सागवन एरिया, बुलडाणा ४४३००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२८३८८०२
ई-मेल : jidnyasardg@gmail.com

अकोला विभाग

अध्यक्ष : श्री. संदीप खरे

श्री. संदीप खरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अकोला विभाग
रतनलाल प्लॉट चौक, डॉ. दीपक लोटे दवाखान्यामागे,
अकोला ४४४००५
भ्रमणध्वनी : ९५७९७७२५०८ / ८३२९४६४४२१
ई-मेल : ms.sandipkhare@rediffmail.com

मूर्तिजापूर विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. महेश बेलसरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, मूर्तिजापूर विभाग
१९, कोंडेश्वर, विद्युत कॉलनी, अकोली रोड,
साईनगर, अमरावती ४४४६०७
भ्रमणध्वनी : ९२२६१४५७५७ / ९२७१५२१५१५
ई-मेल : mahesh_belsare_2000@yahoo.com

वाशिम विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. ललित भुरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, वाशिम विभाग
जुन्या नगर परिषदेजवळ, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा पुतळ्यासमोर,
डॉ. भागडे हॉस्पिटलशेजारी, वाशिम ४४४५०५
भ्रमणध्वनी : ७५८८९६१९३८
ई-मेल : lalitbhure123@gmail.com

मानोरा विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. देविदास सावरकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, मानोरा विभाग
एल. पी. सी. एम. ज्यूनियर कॉलेज, धामणी,
मानोरा, जि. वाशिम ४४४४०४
भ्रमणध्वनी : ९४२१७४६६४१
ई-मेल : dpsawarkar25@gmail.com

अमरावती विभाग

अध्यक्ष : श्री. प्रवीण गुल्हाने

श्री. प्रवीण गुल्हाने, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अमरावती विभाग
ईशकृपा, ७ दीपनगर नं. २,
दस्तुर नगर रोड, फरशी स्टॉपजवळ,
अमरावती ४४४६०६
भ्रमणध्वनी : ९८६०५६८४६४
ई-मेल : pravin3996pg@gmail.com

आर्वी विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. राजेंद्र चौधरी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, आर्वी विभाग
जाजूवाडी, आर्वी, जि. वर्धा ४४२२०१
भ्रमणध्वनी : ९४२१७२६५४६
ई-मेल : rajendra3565@gmail.com

भंडारा विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. पृथ्वीराज जांभूळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, भंडारा विभाग
द्वारा- जिजामाता माध्यमिक विद्यालय,
सहकार नगर, भंडारा ४४१९०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०६१६७०५
ई-मेल : pruthvivj09@gmail.com

गोंदिया विभाग

अध्यक्ष  : 

श्री. योगेश्वर चौधरी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, गोंदिया विभाग
गोपाल कुंज, त्रिमुर्ती चौक,
गोरेगाव, जि. गोंदिया ४४१८०१
भ्रमणध्वनी : ९४०५२४८६८८ / ९४२१८१०५४६
ई-मेल : choudhariyogeshwar@gmail.com

वणी विभाग

अध्यक्ष : प्रा. महादेव गो. खाडे

प्रा. महादेव गो. खाडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, वणी विभाग
प्रगती नगर, वणी,
जि. यवतमाळ ४४५३०४
भ्रमणध्वनी : ८२७५२९७२११ / ९८२३७९३९११
ई-मेल : mgkhade@hotmail.com

पुसद विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य पंजाबराव सुरोशे

प्राचार्य पंजाबराव सुरोशे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पुसद विभाग
मातोश्री, कोषटवार वॉर्ड, सिव्हिल लाइन्स,
पुसद, जि. यवतमाळ ४४५२०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०८९५९३४
ई-मेल : suroshepanjabrao1@gmail.com

वरोरा विभाग

अध्यक्ष : डॉ. श्री. मृणाल काळे

डॉ. श्री. मृणाल काळे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, वरोरा विभाग
आनंद निकेतन कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,
आनंदवन, ता. वरोरा,
जि. चंद्रपूर ४४२९१४
भ्रमणध्वनी : ९४०३८१६२४४
ई-मेल : principal.anc@anandwan.in

नवरगाव विभाग

अध्यक्ष : डॉ. किशोर रेवतकर 

डॉ. किशोर रेवतकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवरगाव विभाग
प्लॉट क्र. ४३, भांडे प्लॉट,
डॉ. सौ. केणे दवाखान्याजवळ,
उमरेड रोड, नागपूर ४४०००९
भ्रमणध्वनी : ९८२२४२६७६९
ई-मेल : kishor_rewatkar@rediffmail.com

गडचिरोली विभाग

अध्यक्ष : श्री. प्रेमानंद सोनटक्के

श्री. प्रेमानंद सोनटक्के, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, गडचिरोली विभाग
केमिस्ट भवन जवळ, चामोर्शी रोड,
गडचिरोली ४४२६०५
भ्रमणध्वनी : ८३०८७२७३५२
ई-मेल– prem.gsontakke@gmail.com

वडसा विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सूर्यप्रकाश गभने, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, वडसा विभाग
शिवछत्र, हटवार कॉम्प्लेक्सच्या मागे,
वडसा (देसाईगंज), जि. गडचिरोली ४४१२०७
भ्रमणध्वनी : ९४२२८३४७३७
ई-मेल : suryaprakash_arogya@rediffmail.com

आरमोरी विभाग

अध्यक्ष : डॉ. केवळराम किरणापुरे

श्री. केवळराम किरणापुरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, आरमोरी विभाग
नवीन बस स्टँडसमोर,
आरमोरी, जि. गडचिरोली ४४१२०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१७३३४५५ / ७५८८७७३०१६
ई-मेल : ktkimapure@gmail.com

अहेरी विभाग

अध्यक्ष : प्रा. विजय खोंडे

प्रा. विजय खोंडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अहेरी विभाग
साईभवन, विजयश्री, प्रभाग क्र. ४, डॉ. कन्ना मडावी दवाखान्याजवळ,
अहेरी, जि. गडचिरोली ४४२७०५
भ्रमणध्वनी : ७८७५८३१५८५
ई-मेल : vijay.khonde160@gmail.com

बृहन्महाराष्ट्र

वडोदरा विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरुण मुजुमदार, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, वडोदरा विभाग
११-१२, सरगम अपार्टमेंट, पिरामितार रोड,
दांडिया बझार, वडोदरा ३९०००१ (गुजरात)
भ्रमणध्वनी : ९२२७१०६२३०
ई-मेल : arunbrd1943@gmail.com

गोवा विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती अंजली देसाई, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, गोवा विभाग
गोमंत विद्या निकेतन, आबाद फरीया रोड,
मडगाव, गोवा ४०३६०१.
दूरध्वनी (ऑ.): ०८३२-२७१४०८५
             (घर): ०८३२-२७७४७७१
भ्रमणध्वनी : ७७९८२४८४३३
ई-मेल : anja2561@yahoo.co.in / mvpgoa55@yahoo.com

निप्पाणी विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. बाबासाहेब मगदूम, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, निप्पाणी विभाग
विश्वास शिंदे नगर रोड, वाळवे मळा, निप्पाणी,
जि. बेळगाव ५९१२३७ (कर्नाटक)
भ्रमणध्वनी : ९७३१७५६३१७
ई-मेल– mavipanipani@gmail.com

पेडणे विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरुण चिंतामणी प्रधान, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, पेडणे विभाग
द्वारा- अरुण प्रधान, ई-३, ‘सी’विंग, बिल्ड मोअर वुड्स सोसा. क्सिम-खोर्ली, म्हापसा,
उत्तर गोवा, गोवा ४०३५०७
भ्रमणध्वनी : ९८२१६२९१८२
ई-मेल : acpradhan2112@gmail.com
ई-मेल : mvpagao@gmail.com
भ्रमणध्वनी : ९५५२९९७६९६ (श्रीमती दीपा पिंगुळकर – कोषाध्यक्ष)

बेळगाव विभाग

अध्यक्ष : प्रा. अनंत खानोलकर

प्रा. अनंत खानोलकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, बेळगाव विभाग
सीसीबी-५४, मथुरा शिवाजी कॉलनी,
टिळकवाडी, बेळगाव ५९०००६ (कर्नाटक)
भ्रमणध्वनी : ९४४८५२२३७२

मुंबई व कोकण

ईशान्य मुंबई विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. संदीप सराफ, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ईशान्य मुंबई विभाग
४, सत्यम सोसायटी, मुंबई बँकेशेजारी,
दामले कॉलनी, १९, सावरकर मार्ग,
भांडुप (पूर्व), मुंबई ४०००४२
भ्रमणध्वनी : ८४५१०७२३८५
ई-मेल: sandeepsaraf101@gmail.com

ठाणे विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. ना. द. मांडगे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ठाणे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१,
दाजी रामचंद्र रोड, चरई, ठाणे (प), ४००६०१
भ्रमणध्वनी : ९८१९८९४५०९
ई-मेल: ndmandage@gmail.com / mvpthanevibhag@gmail.com

डोंबिवली विभाग

अध्यक्ष :

श्री. अविनाश देवधर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, डोंबिवली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी,
मंजूनाथ हायस्कूल शेजारची गल्ली,
पाथर्ली, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१२०१
भ्रमणध्वनी : ९२२४२६४९६९
ई-मेल: avinash.deodhar@gmail.com

अंबरनाथ विभाग

अध्यक्ष : प्रा. भगवान चक्रदेव

प्रा. भगवान चक्रदेव, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अंबरनाथ विभाग
२०२, मयूर दीप, अश्विनी हॉस्पिटलजवळ,
वडवली सेक्शन, अंबरनाथ (पूर्व),
जि. ठाणे ४२१५०१
भ्रमणध्वनी : ९१४६८१२७५०
ई-मेल: chakradeobd@gmail.com

नवी मुंबई विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अजय दिवेकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नवी मुंबई विभाग
१०२, सिद्धिछाया सोसायटी,
प्लॉट २०६, सेक्टर २३,
जुईनगर, नवी मुंबई ४००७०५
भ्रमणध्वनी : ९८१९०१७६३२
ई-मेल: divekar.baba@gmail.com

बोर्डी विभाग

अध्यक्ष : श्रीमती उर्मिला करमरकर

श्रीमती उर्मिला करमरकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, बोर्डी विभाग
बिल्वदल, सोनवाडी रस्ता,
बोर्डी, ता. डहाणू,
जि. पालघर ४०१७०१
भ्रमणध्वनी : ९८५०८७८१०२
ई-मेल: urmilakarmarkar.uk@gmail.com

पनवेल विभाग

अध्यक्ष : श्री. अमोल काकडे

श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पनवेल विभाग
३०९, वक्रतुंड सोसायटी, विकास वाडी,
देवद, पनवेल, जि. रायगड ४१०२०६
भ्रमणध्वनी : ९००४१७५०४४
ई-मेल: amolmvp123@gmail.com

रत्नागिरी विभाग

अध्यक्ष : डॉ. पी. पी. कुलकर्णी

डॉ. प्रफुल्ल कुलकर्णी, समन्वयक
मराठी विज्ञान परिषद, रत्नागिरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग,
गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी ४१५६१२
भ्रमणध्वनी : ९४२२४३२५६३
ई-मेल: drprafullak@rediffmail.com / sankpalumesh@gmail.com

नारिंग्रे विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. माधव ओगले, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नारिंग्रे विभाग
मु. बागमळा, पो. दहिबाव, व्हाया नारिंग्रे,
ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग ४१६६३०
भ्रमणध्वनी : ९४२३०५१९६१
ई-मेल: ogalemadhav@yahoo.com

आंबोली विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य विलास मोरे 

प्राचार्य विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, आंबोली विभाग
द्वारा आंबोली पब्लिक स्कूल, मु. मुलवंडवाडी,
पो. आंबोली, ता. सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग ४१६५३२
भ्रमणध्वनी : ७५०७७९६८४२ (श्री. संदीप धुरी)
ई-मेल: ambolipublicschool@gmail.com / sandeepdhuri@gmail.com

चिपळूण-खेड विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. मिलिंद गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, चिपळूण-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा फाउण्डेशन,
घारडा इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी,
मु.पो. लावेल, ता. खेड, जि. रत्नागिरी ४१५७०८
भ्रमणध्वनी : ९४२२०५३४९२
भ्रमणध्वनी : ९१५८७७९२५० (प्रा. प्रमोद जोशी, अध्यक्ष)
ई-मेल: milgok@gmail.com

पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे विभाग

अध्यक्ष : श्री. राजेंद्रकुमार सराफ 

श्री. राजेंद्रकुमार सराफ, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभाग
टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता, पुणे ४११०३०
भ्रमणध्वनी : ९८२२१८६७६३ / ८८८८८६१७७५
ई-मेल: mavipa.pune@gmail.com

अधिक

तळेगाव विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती सुरेखा रासकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, तळेगाव विभाग
सद्भावना अपार्टमेंटस, फ्लॅट क्र. ४, यशवंतनगर,
प्लॉट-२३४-२३५, तळेगाव स्टेशन,
जि. पुणे ४१०५०७
भ्रमणध्वनी : ९७३०६१६६०८
ई-मेल : raskarsurekha1974@gmail.com

लोणावळा विभाग

अध्यक्ष : श्री. श्रीकृष्ण वर्तक 

श्री. श्रीकृष्ण वर्तक, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, लोणावळा विभाग
सह्याद्री फार्म, लोणावळा कॉलेजच्या मागे,
वळवण, लोणावळा, जि. पुणे ४१४४०३
भ्रमणध्वनी : ९७६४४४८५०१
ई-मेल : idsipl@gmail.com

अहमदनगर विभाग

अध्यक्ष : श्री. रावसाहेब क्षेत्रे

श्री. रावसाहेब क्षेत्रे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अहमदनगर विभाग
शांती, बुरुडगाव रोड,
रयत शिक्षण संस्था कार्यालयासमोर,
अहमदनगर ४१४००१
भ्रमणध्वनी : ९८५०५०१८६६ /९५१८५१५१८०
ई-मेल : rkshetre4@gmail.com

श्रीरामपूर विभाग

अध्यक्ष : डॉ. रवींद्र कुटे 

डॉ. रवींद्र कुटे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, श्रीरामपूर विभाग
पसायदान, रेल्वे ओव्हर ब्रिजजवळ,
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर ४१३७०९
भ्रमणध्वनी : ८३९०१३६३७०
ई-मेल : drkute.ravindra@gmail.com

संगमनेर विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती शुभदा कावळे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, संगमनेर विभाग
८, घरटं, मोतीनगर, सह्याद्री ज्युनिअर कॉलेजसमोर,
संगमनेर, जि. अहमदनगर ४२२६०५
भ्रमणध्वनी : ९७६६३२५४२६
ई-मेल : shubhada.kawale@gmail.com

फलटण विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, फलटण विभाग
लक्ष्मी विलास, फलटण, जि. सातारा ४१५५२३
भ्रमणध्वनी : ९८५०५५६८२५
ई-मेल : pesociety123@yahoo.com
भ्रमणध्वनी : ९८६०४०२६९० (डॉ. अरुण गायकवाड)
ई-मेल : argaikwad17@gmail.com

राजारामनगर विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. सर्जेराव कचरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, राजारामनगर विभाग
राजारामबापू ज्ञान प्रबोधिनी, दिवाण बंगला,
इस्लामपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली ४१५४०९
भ्रमणध्वनी : ९२७००८००१८

सांगली विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरविंद यादव, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, सांगली विभाग
फ्लॅट ५, वेदवती अपार्टमेंट, ऊर्जानगर,
एस.टी. कॉलनीजवळ, विश्रामबाग, सांगली ४१६४१५.
भ्रमणध्वनी : ९४२२५९२९५६
ई-मेल : arvindyadavsangli@rediffmail.com

कोल्हापूर विभाग

अध्यक्ष : श्री. शिवाजीराव पवार

श्री. शिवाजीराव पवार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, कोल्हापूर विभाग
सिटी हॉस्पिटल, १७०८ ई, आठवी गल्ली,
राजारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
दूरध्वनी (घर) : ०२३१-२५२५३३७
भ्रमणध्वनी : ९३७११२७२१२
ई-मेल : cityhospitalkop@gmail.com

गडहिंग्लज विभाग

अध्यक्ष : जोसेवास बेंजामीन बारदेसकर

प्रा. शि. दुं. पदमन्नवर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, गडहिंग्लज विभाग
५० ब, अयोध्या नगर, गडहिंग्लज,
जि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९८२२८५७०६३
ई-मेल : mavipagad@rediffmail.com / pshivgad@gmail.com

अधिक

आजरा विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. किरण प्रधान, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, आजरा विभाग
जोशी गल्ली, आजरा, जि. कोल्हापूर ४१६५०५
भ्रमणध्वनी : ९८६०९४४०६९
ई-मेल : kiranpradhan07@gmail.com

चंदगड विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. अरविंद एस. पाटील, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, चंदगड विभाग
द्वारा श्रीराम विद्यालय, कोवाड, ता. चंदगड,
जि. कोल्हापूर ४१६५०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१३८३०५६
ई-मेल : arvindpatil1002@gmail.com

बिद्री विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सुधीर कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बिद्री विभाग
बी. बी. पाटील कॉलनी, गांधीनगर,
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९४२२६२८०४८
ई-मेल : ksudhirn@rediffmail.com

सोलापूर विभाग

अध्यक्ष : श्री. व्यकंटेश गंभीर

श्री. व्यकंटेश गंभीर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, सोलापूर विभाग
इ-१५, मंत्री चंडक पार्क,
विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००४
भ्रमणध्वनी : ९९६७१८९५४८
ई-मेल : gambhirvg@gmail.com

बार्शी विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सुहास कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बार्शी विभाग
धर्मा वाणी प्लॉट्‌स, कोयना ऑफिससमोर,
अगळगाव रोड, बार्शी, जि. सोलापूर ४१३४०१
भ्रमणध्वनी : ९८५००५५१८८
ई-मेल : swk1959@rediffmail.com

सांगोला विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. राजेंद्र सूर्यवंशी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, सांगोला विभाग
सदानंद नगर, वासुद रोड,
सांगोला, जि. सोलापूर ४१३३०७
भ्रमणध्वनी : ९४२३५६०९४५
ई-मेल : rss0987@gmail.com

उत्तर महाराष्ट्र

धुळे विभाग

अध्यक्ष : श्री. किशोर यशवंत पाटील

प्रा. डॉ. आर. एम. शेवाळे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, धुळे विभाग
अमित, २०, शिवप्रताप कॉलनी,
देवपूर, धुळे ४२४००२
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१६०६६
ई-मेल : drrmshewale@gmail.com

अधिक

चाळीसगाव विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य बाळासाहेब चव्हाण

श्री. डी. टी. पाटील, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, चाळीसगाव विभाग
गोकुळ, सानेगुरुजी नगर, हिरापूर रोड,
चाळीसगाव, जि. जळगाव ४२४१०१
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१५५०७
ई-मेल : mvpcgn@gmail.com / vinodpatil@bsnl.co.in

अधिक

नंदुरबार विभाग

अध्यक्ष : प्रा. बी. एस. पाटील

प्रा. बी. एस. पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नंदुरबार विभाग
१२, कर्मयोग, श्री सरस्वती कॉलनी,
तरोडा रोड, नंदूरबार ४२५४१२
भ्रमणध्वनी : ७५८८५१६२२१
ई-मेल : bspatil355@gmail.com
भ्रमणध्वनी : ९९७०२७५७३८ (श्री. पंकज पाठक)

साक्री विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. राजेंद्र अहिरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, साक्री विभाग
१२, प्रतीक, अकलाडे नगर, साक्री,
जि. धुळे ४२४३०४
भ्रमणध्वनी : ९८६०३६४७९३
ई-मेल : rr_ahire@yahoo.co.in

नाशिक विभाग

अध्यक्ष : 

श्रीमती संगीता मुठाळ, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नाशिक विभाग
प्लॉट नं. १३, खोडे मळा, सपना टॉकिजच्या मागे,
जुने सिडको जवळ, शिवाजी चौक,नाशिक ४२२००९
भ्रमणध्वनी : ९९२२५९१५६९
ई-मेल : sangita.pangavhane@gmail.com

जळगाव विभाग

अध्यक्ष : श्री. भालचंद्र प्रभाकर पाटील

श्री. दिलीप भारंबे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, जळगाव विभाग
सौरतेज, सी-१, अश्विनी पार्क,
एम. जे. कॉलेजमागे, जळगाव ४२५००२
दूरध्वनी (घर) : ०२५७-२२३३३७८
भ्रमणध्वनी : ९४२२५६२३६८
ई-मेल : deelipbharambe18@gmail.com

नवापूर विभाग

अध्यक्ष : प्रा. श्रीमती सुरेखा उदावंत

प्रा. श्रीमती सुरेखा उदावंत, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवापूर विभाग
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,
नवापूर, जि. नंदुरबार ४२५४१८
भ्रमणध्वनी : ९८२३५०५०४४ (प्रा. ए. जी. जयस्वाल)
ई-मेल : navapuracs@gmail.com

मराठवाडा

औरंगाबाद विभाग

अध्यक्ष : डॉ. रंजन गर्गे

डॉ. रंजन गर्गे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, औरंगाबाद विभाग
विहंग, एन-३ / ४०६, सिडको,
औरंगाबाद ४३१००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२६३४४४२
ई-मेल : ranjan.garge@gmail.com

जालना विभाग

अध्यक्ष : श्री. सुनील विनोदराय रायठठ्ठा

श्री. प्रदीप भावठाणकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, जालना विभाग
प्लॉट नं. २९, भाग्यनगर, जुना जालना ४३१२०३
भ्रमणध्वनी : ९४२०८२६२६५ / ७२७६०४८८८२
ई-मेल : pradeep081961@gmail.com

उदगीर विभाग

अध्यक्ष : प्रा. रमाकांत मध्वरे

प्रा. रमाकांत मध्वरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उदगीर विभाग
मध्वकृपा, नवी आबादी, उदगीर,
जि. लातूर ४१३५१७.
भ्रमणध्वनी : ९४२१४५१७९६
ई-मेल : mvpudgir@gmail.com

उमरगा विभाग

अध्यक्ष : 

प्रा. डॉ. मन्मथ माळी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, उमरगा विभाग
अमर निवास, बालाजी नगर, मुसांडे शॉप मागे,
उमरगा, जि. उस्मानाबाद ४१३६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२१३५६७४९
ई-मेल : manmath.mali49@gmail.com

नवीन नांदेड विभाग

अध्यक्ष : प्रा. विजय पवार

प्रा. विजय पवार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवीन नांदेड विभाग
द्वारा : ग्रामीण अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
विष्णूपुरी, नांदेड ४३१६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२२१७११५१
ई-मेल : drvspawar@gmail.com

किनवट विभाग

अध्यक्ष : डॉ. अशोक बेलखोडे

डॉ. अशोक बेलखोडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, किनवट विभाग
द्वारा : सानेगुरुजी रुग्णालय,
किनवट, जि. नांदेड ४३१८०४
दूरध्वनी (रुग्णालय) : ०२४६९-२२२९७७
भ्रमणध्वनी : ९८२२३१२२१४
ई-मेल : saguruki@gmail.com

बीड विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य डॉ. जी.एम. कुलकर्णी

प्रा. राजेश ढेरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बीड विभाग
प्राणीशास्त्र विभाग, स्वातंत्र्यवीर सावरकर महाविद्यालय,
नेत्रधाम हॉस्पिटल जवळ,
जालना रोड, बीड ४३११२२
भ्रमणध्वनी : ९४२१३३५३०१
ई-मेल : rmdhere@gmail.com

उस्मानाबाद विभाग

अध्यक्ष : डॉ. नितीन पाटील

डॉ. नितीन पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उस्मानाबाद विभाग
विभागप्रमुख, पाणी आणि जमीन व्यवस्थापन विभाग,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र,
उस्मानाबाद ४१३५०१
भ्रमणध्वनी : ९६०४२३७७७९
ई-मेल : nits_74@rediffmail.com

नळदूर्ग विभाग

अध्यक्ष : डॉ. मोहन बाबरे

डॉ. मोहन बाबरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नळदूर्ग विभाग
शिवार, व्यासनगर, नळदुर्ग, ता. तुळजापूर,
जि. उस्मानाबाद ४१३६०२
भ्रमणध्वनी : ९४२३६७७६०५ (प्रा. धनंजय चौधरी, कार्यवाह)
ई-मेल : dvchoudhari@rediffmail.com

उमरी विभाग

अध्यक्ष : श्री. राजेंद्र देसले

श्री. राजेंद्र देसले, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, उमरी विभाग
सी एम-१२, मंत्री नगर, भावसार चौक,
तरोडा (बुद्रुक), जि. नांदेड ४३१६०५
भ्रमणध्वनी : ९४२३६२६५४७ / ९५११२०५९८१
ई-मेल : rajendradesale7151@gmail.com

माजलगाव विभाग

अध्यक्ष : श्री. डी. के. देशमुख

श्री. सुधीर देशमुख, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, माजलगाव विभाग
रेणुका निवास, गजानन नगर, गजानन मंदिरामागे,
माजलगाव, जि. बीड ४३११३१
भ्रमणध्वनी : ९४०४६३६५३३
ई-मेल : dsudhir63@yahoo.com

पानगाव विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. संतोष कुलकर्णी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, पानगाव विभाग
१४, प्लॅटिनम अपार्टमेंट, देसाई नगर,
नांदेड-सोलापूर रिंग रोड, लातूर ४१३५१२
भ्रमणध्वनी : ८३२९०३२१६४
ई-मेल : skspratishthan@gmail.com

विदर्भ

नागपूर विभाग

अध्यक्ष :

प्रा. अशोक भड, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नागपूर विभाग
वसुंधरा, २०, प्रगती नगर, भगवाननगरजवळ,
मेडीकल कॉलनी, नागपूर ४४००२७
भ्रमणध्वनी : ९८२२२३४०९९
ई-मेल : ashokbhad@gmail.com

बुलडाणा विभाग

अध्यक्ष :

श्री. रविकुमार घुसळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, बुलडाणा विभाग
प्लॉट नं. ६, शांतिनिकेतन नगर,
सागवन एरिया, बुलडाणा ४४३००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२८३८८०२
ई-मेल : jidnyasardg@gmail.com

अकोला विभाग

अध्यक्ष : श्री. संदीप खरे

श्री. संदीप खरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अकोला विभाग
रतनलाल प्लॉट चौक, डॉ. दीपक लोटे दवाखान्यामागे,
अकोला ४४४००५
भ्रमणध्वनी : ९५७९७७२५०८ / ८३२९४६४४२१
ई-मेल : ms.sandipkhare@rediffmail.com

मूर्तिजापूर विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. महेश बेलसरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, मूर्तिजापूर विभाग
१९, कोंडेश्वर, विद्युत कॉलनी, अकोली रोड,
साईनगर, अमरावती ४४४६०७
भ्रमणध्वनी : ९२२६१४५७५७ / ९२७१५२१५१५
ई-मेल : mahesh_belsare_2000@yahoo.com

वाशिम विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. ललित भुरे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, वाशिम विभाग
जुन्या नगर परिषदेजवळ, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा पुतळ्यासमोर,
डॉ. भागडे हॉस्पिटलशेजारी, वाशिम ४४४५०५
भ्रमणध्वनी : ७५८८९६१९३८
ई-मेल : lalitbhure123@gmail.com

मानोरा विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. देविदास सावरकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, मानोरा विभाग
एल. पी. सी. एम. ज्यूनियर कॉलेज, धामणी,
मानोरा, जि. वाशिम ४४४४०४
भ्रमणध्वनी : ९४२१७४६६४१
ई-मेल : dpsawarkar25@gmail.com

अमरावती विभाग

अध्यक्ष : श्री. प्रवीण गुल्हाने

श्री. प्रवीण गुल्हाने, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अमरावती विभाग
ईशकृपा, ७ दीपनगर नं. २,
दस्तुर नगर रोड, फरशी स्टॉपजवळ,
अमरावती ४४४६०६
भ्रमणध्वनी : ९८६०५६८४६४
ई-मेल : pravin3996pg@gmail.com

आर्वी विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. राजेंद्र चौधरी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, आर्वी विभाग
जाजूवाडी, आर्वी, जि. वर्धा ४४२२०१
भ्रमणध्वनी : ९४२१७२६५४६
ई-मेल : rajendra3565@gmail.com

भंडारा विभाग

अध्यक्ष : 

श्री. पृथ्वीराज जांभूळकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, भंडारा विभाग
द्वारा- जिजामाता माध्यमिक विद्यालय,
सहकार नगर, भंडारा ४४१९०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०६१६७०५
ई-मेल : pruthvivj09@gmail.com

गोंदिया विभाग

अध्यक्ष  : 

श्री. योगेश्वर चौधरी, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, गोंदिया विभाग
गोपाल कुंज, त्रिमुर्ती चौक,
गोरेगाव, जि. गोंदिया ४४१८०१
भ्रमणध्वनी : ९४०५२४८६८८ / ९४२१८१०५४६
ई-मेल : choudhariyogeshwar@gmail.com

वणी विभाग

अध्यक्ष : प्रा. महादेव गो. खाडे

प्रा. महादेव गो. खाडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, वणी विभाग
प्रगती नगर, वणी,
जि. यवतमाळ ४४५३०४
भ्रमणध्वनी : ८२७५२९७२११ / ९८२३७९३९११
ई-मेल : mgkhade@hotmail.com

पुसद विभाग

अध्यक्ष : प्राचार्य पंजाबराव सुरोशे

प्राचार्य पंजाबराव सुरोशे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पुसद विभाग
मातोश्री, कोषटवार वॉर्ड, सिव्हिल लाइन्स,
पुसद, जि. यवतमाळ ४४५२०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०८९५९३४
ई-मेल : suroshepanjabrao1@gmail.com

वरोरा विभाग

अध्यक्ष : डॉ. श्री. मृणाल काळे

डॉ. श्री. मृणाल काळे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, वरोरा विभाग
आनंद निकेतन कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,
आनंदवन, ता. वरोरा,
जि. चंद्रपूर ४४२९१४
भ्रमणध्वनी : ९४०३८१६२४४
ई-मेल : principal.anc@anandwan.in

नवरगाव विभाग

अध्यक्ष : डॉ. किशोर रेवतकर 

डॉ. किशोर रेवतकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, नवरगाव विभाग
प्लॉट क्र. ४३, भांडे प्लॉट,
डॉ. सौ. केणे दवाखान्याजवळ,
उमरेड रोड, नागपूर ४४०००९
भ्रमणध्वनी : ९८२२४२६७६९
ई-मेल : kishor_rewatkar@rediffmail.com

गडचिरोली विभाग

अध्यक्ष : श्री. प्रेमानंद सोनटक्के

श्री. प्रेमानंद सोनटक्के, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, गडचिरोली विभाग
केमिस्ट भवन जवळ, चामोर्शी रोड,
गडचिरोली ४४२६०५
भ्रमणध्वनी : ८३०८७२७३५२
ई-मेल– prem.gsontakke@gmail.com

वडसा विभाग

अध्यक्ष : 

डॉ. सूर्यप्रकाश गभने, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, वडसा विभाग
शिवछत्र, हटवार कॉम्प्लेक्सच्या मागे,
वडसा (देसाईगंज), जि. गडचिरोली ४४१२०७
भ्रमणध्वनी : ९४२२८३४७३७
ई-मेल : suryaprakash_arogya@rediffmail.com

आरमोरी विभाग

अध्यक्ष : डॉ. केवळराम किरणापुरे

श्री. केवळराम किरणापुरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, आरमोरी विभाग
नवीन बस स्टँडसमोर,
आरमोरी, जि. गडचिरोली ४४१२०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१७३३४५५ / ७५८८७७३०१६
ई-मेल : ktkimapure@gmail.com

अहेरी विभाग

अध्यक्ष : प्रा. विजय खोंडे

प्रा. विजय खोंडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अहेरी विभाग
साईभवन, विजयश्री, प्रभाग क्र. ४, डॉ. कन्ना मडावी दवाखान्याजवळ,
अहेरी, जि. गडचिरोली ४४२७०५
भ्रमणध्वनी : ७८७५८३१५८५
ई-मेल : vijay.khonde160@gmail.com