कार्यक्रम

ऑगस्ट २०२२

ऑगस्ट १४

राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा

अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२२

ऑगस्ट ०७

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जुलै २०२२

जुलै १०

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून २०२२

जून २४

विज्ञान कथालेखन शिबीर

सकाळी ११ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून १२

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून ०५

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे २०२२

मे २४

विज्ञाननिबंध स्पर्धा २०२२

अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२

मे ०८

Careers in Basic Sciences

सकाळी ११ ते सायं. ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे ०८

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे ०४

विज्ञान अनुभूती

दि. ४ ते ९ मे, २०२२ रोजी
सकाळी 11 ते दुपारी 4.30 वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे ०२

विज्ञान प्रयोग मेळा

सकाळी १०:०० ते दुपारी ३:३० वा.

श्री उद्यानगणेश मंदिर सेवा समिती, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई

एप्रिल २०२२

एप्रिल २४

५६वा वर्धापनदिन

सकाळी १० ते दुपारी १.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

एप्रिल १०

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

एप्रिल ०३

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मार्च २०२२

मार्च २०

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Google Meet)