विज्ञान अनुभूती

मे ०४ दि. ४ ते ९ मे, २०२२ रोजी
सकाळी 11 ते दुपारी 4.30 वा.
मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती जागृत करणे, विज्ञानाचा व्यावहारिक वापर करण्यास उद्युक्त करणे आणि वैज्ञानिकांची भावी पिढी उभी करण्यास पूरक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मराठी विज्ञान परिषदेने विज्ञान अनुभूती या प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित प्रात्याक्षिके व प्रयोगांच्या शिबिराचे आयोजन केले आहे.

रोज विज्ञानातील एका विषयावर (गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र) प्रयोग असतील.  प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रयोग करण्याची संधी मिळेल. त्यांनी तयार केलेले प्रारूप  त्यांना घरी न्यायला दिले जाईल. रविवार, दि. ८ मे २०२२ रोजी मूलभूत विज्ञानातील उच्च शिक्षणाच्या संधी या विषयावर विज्ञानाच्या सर्व शाखांमधील तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित केली आहेत. शिबिरास नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी हे सत्र खुले असेल. जागा मर्यादित असल्याने त्वरित नाव नोंदणी करावी.
एक-दोन दिवसांकरिता सहभागी होण्यासाठी कृपया दिलेल्या दूरध्वनीद्वारे कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

कालावधी :    ४ मे ते ९ मे २०२२

वेळ          :    सकाळी ११ ते दुपारी ४.३०

वयोमर्यादा :    इयत्ता ८ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

शुल्क       :    रु. २५00/- (दोन हजार पाचशे रुपये)

दि. ४ मे, २०२२ – विषय : गणित
दि. ५ मे, २०२२ – विषय : प्राणिशास्त्र
दि. ६ मे, २०२२ – विषय : वनस्पतिशास्त्र
दि. ७ मे, २०२२ – विषय : भौतिकशास्त्र
दि. ८ मे, २०२२ – विषय : मूलभूत विज्ञानातील उच्च शिक्षणाच्या संधी
दि. ९ मे, २०२२ – विषय : रसायनशास्त्र

स्थळ :मराठी विज्ञान परिषद
विज्ञान भवन, वि.ना. पुरव मार्ग, सायन-चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई ४०००२२.
दूरध्वनी : ०२२-२४०५४७१४/७२६८
ईमेल : office@mavipa.org

टीप : हा कार्यक्रम मिश्र भाषेतून (इंग्लिश आणि मराठी) घेण्यात येईल.

सोबतचा अर्ज भरून नाव नोंदणी करा व शुल्क भरणा करा.


To nurture budding young scientists and to experience the applied aspects of the science; Marathi Vidnyan Parishad is organizing ‘VIDNYAN ANUBHUTI’ – an application based science activity camp.

Everyday experiments on a science subject: Mathematics, Zoology, Botany, Physics and Chemistry. Every student will have opportunity to perform experiments. Students will carry models made by them. On Sunday, 8th May 2022 experts lectures on ‘Opportunities of higher education in basic sciences’ of all science subjects. This session can be attended by parents of the workshop seekers. Seats are limited, so register your name as early as possible.
Those who wants to participate one/two days, please contact at office on given telephone number.

Duration             :      4 to 9 May 2022

Time                    :      11 am to 4.30 pm

Age criteria        :      8th to 12th grade students

Fees                     :      Rs. 2500/- (Two thousand five hundred rupees)

4th May, 2022 – Sub.: Mathematics
5th May, 2022 – Sub.: Zoology
6th May, 2022 – Sub.: Botany
7th May, 2022 – Sub.: Physics
8th May, 2022 – Sub.: Opportunities of higher education in basic sciences
9th May, 2022 – Sub.: Chemistry

Venue: Marathi Vidnyan Parishad
Vidnyan Bhavan, V.N. Purav marg,
Sion-Chunabhatti (E), Mumbai 400 022.
Phone: 022 24054714/ 7268
Email: office@mavipa.org

Note: Workshop will be conducted in bilingual (English & Marathi).

Fill the form for Registration & pay the fees

Share the post    
Share