५६वा वर्धापनदिन

एप्रिल २४ सकाळी १० ते दुपारी १.३० वा. मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

प्रमुख पाहुणे : श्री. विनय र. र. (माजी अध्यक्ष, मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभाग)

Share the post    
Share