परिषदेबद्दल

मराठी विज्ञान परिषद (मविप) समाजात विज्ञानाच्या प्रसारामध्ये सहभागी आहे. महाराष्ट्रात मविप प्रामुख्याने मराठीत काम करते. तथापि, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा कार्यक्रम इंग्रजीमध्ये देखील आयोजित केले जातात.

परिषदेचे उद्देश

 • विज्ञानाचा प्रसार प्रामुख्याने मराठी भाषेतून करणे.
 • विज्ञान व्यक्त करण्यासाठी मराठी भाषा समृद्ध करणे.
 • विज्ञानाचे जीवनात महत्त्व वाढवणे.
 • वैज्ञानिक संशोधन व विज्ञानाची प्रगती करणे

मविपची घटना

विभाग

परिषदेच्या मध्यवर्ती संस्थेचे विविध वर्गाचे मिळून साडेतीन हजारांहून अधिक सभासद आहेत. परिषदेचे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात मिळून ६५ ठिकाणी तर महाराष्ट्राबाहेर वडोदरा, गोवा, पेडणे, निप्पाणी आणि बेळगाव या ५ ठिकाणी स्वायत्त विभाग आहेत. या विभागांमार्फत मध्यवर्ती कडून निर्देशित केलेले तसेच अनेक स्वतंत्र कार्यक्रम वर्षभर घेतले जातात.
विभागांशी संपर्क

पदाधिकारी मंडळ

अधिक माहिती

management person

प्रा. जयंत नारळीकर

management person

डॉ. अनिल काकोडकर

management person

श्री. प्रभाकर देवधर

management person

डॉ. विजय केळकर

management person

श्री. प्रमोद लेले

management person

श्रीमती अचला जोशी

management person

डॉ. वसुधा कामत

management person

प्रा. ज्येष्ठराज जोशी

पुरस्कार

विज्ञान परिषदेला मिळालेले पुरस्कार

award image
उत्तम कार्य
(बक्षिसाची श्रेणी / वर्ष)

फाय फाऊंडेशन (इचलकरंजी) विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (मुंबई) यांच्याकडून उत्तम कार्यासाठी पुरस्कार मिळाले आहेत. 

award image
वैचारिक मासिक
डिसेंबर १९९८

परिषदेतर्फे प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका’ या मासिकाला महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा वैचारिक मासिक म्हणून पुरस्कार मिळाला.

award image
महाराष्ट्र साहित्य परिषद
२००७

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पुरस्कार २००७ सालच्या पत्रिकेच्या दिवाळी अंकाला मिळाला.

award image
दिवाळी अंक शताब्दी
२००८

महाराष्ट्र राज्य, साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा ‘दिवाळी अंक शताब्दी वर्ष २००८’ चा द्वितीय पुरस्कारही मिळाला आहे.

award image
भाषासंवर्धक पुरस्कार
२०१८

मराठी भाषा व साहित्याच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणारा, ‘कविवर्य मंगेश पाडगांवकर भाषासंवर्धक पुरस्कार’ हा पुरस्कार. 

परिषदेच्या माजी अध्यक्षांची नावे

 • डॉ. रा.वि.साठे (१९६६-१९७६)
 • श्री. म.ना.गोगटे (१९७६-१९८२)
 • प्रा. भा.मा.उदगावकर (१९८२-१९९१)
 • प्रा. जयंत नारळीकर (१९९१-१९९४)
 • डॉ. वसंत गोवारीकर (१९९४-२०००)
 • श्री. प्रभाकर देवधर (२०००-२०१४)

परिषदेचे सन्मान्य सभासद

परिषदेतर्फे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मान्य सभासदत्व देऊन गौरवले जाते. परिषदेतर्फे आतापर्यंत ज्यांना सन्मान्य सभासदत्व बहाल केले आहे अशा व्यक्तींची यादी पुढील जोडणीद्वारे पाहता येईल.

नोंदणी

 • समाज नोंदणी कायदा: १८६० नुसार क्र.: BOM 81/66/GBBSD (दिनांक 12-8-1966)
  View
 • मुंबई सार्वजनिक विश्वास कायदा: १९५० नुसार क्र.: F-1429/BOM (दिनांक 6-9-1966)
  View
 • परकीय चलनातील देणग्यांसाठीः FCRA प्रमाणपत्र क्रमांकः 084020008 (दिनांक 14/05/2012)
  View
 • सीएसआर देणग्यांसाठीः CSR प्रमाणपत्र क्रमांकः CSR00021972 (दिनांक 07/02/2022)
  View

(परिषदेला दिल्या जाणार्‍या देणग्या या कलम ८०-जी नुसार आयकर सवलतीस पात्र आहेत.)