मराठीतील विज्ञानविषयक लेखन (1830 -1950): खंड पहिला आणि दुसरा

400.00

Category:

संपादकः श्री.अ.पां.देशपांडे आणि डॉ.विवेक पाटकर
(विज्ञान प्रसार या संस्थेबरोबरचे सहप्रकाशन)