उपक्रम

कार्यशाळा

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या जातात.

अधिक माहिती

अभ्यासक्रम

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे अभ्यासक्रम घेतले जातात.

अधिक माहिती

शिष्यवृत्ती योजना

मराठी विज्ञान परिषद वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात.

अधिक माहिती

विशिष्ट कार्यक्रम

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे विशिष्ट कार्यक्रम घेतले जातात.

अधिक माहिती

विशेष दिन

मराठी विज्ञान परिषदेद्वारे वेगवेगळ्या ‘विशेष दिन’निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.

अधिक माहिती

स्पर्धा

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे विविध स्पर्धा घेतल्या जातात.

अधिक माहिती

पुरस्कार

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे पुरस्कार दिले जातात.

अधिक माहिती

पारितोषिक

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे विविध पुरस्कार दिले जातात.

अधिक माहिती

सभासदत्व

मराठी विज्ञान परिषदे (मविप)चे आजीव सभासदत्व घेतल्यास आपलाही मविपच्या या विज्ञान प्रसाराच्या कार्यास हातभार लागणार आहे. तेव्हा आपण मविपचे आजीव सभासद व्हावे.

सभासदत्व

संसाधने

आजवर महाराष्ट्रात परिषदेचे १०० विभाग स्थापन, यातील ७० आजही कार्यरत.
१४ हुन अधिक वेगवेगळ्या माध्यमांचा समावेश.

अधिक माहिती