मनोरमाबाई आपटे विज्ञान प्रसार पुरस्कार – विजेते

२०१८

विजेता

जिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)

२०१५

विजेता

वसुंधरा ट्रस्ट (कुडाळ)

२०१२

विजेता

श्री. हेमंत लागवणकर (डोबिंवली)

२००९

विजेता

श्री. वि.गो.भागवत (पुणे)

२००६

विजेता

श्री. नानाभाऊ मांडलिक (मुंबई)

२००३

विजेता

प्रा. शंभुनाथ कहाळेकर (नांदेड)

२००१

विजेता

डॉ. अरूण रानडे (पनवेल)

१९९९

विजेता

श्री. अशोक बंग (वर्धा)

१९९७

विजेता

डॉ. शरद नांदेडकर (औरंगाबाद)

१९९५

विजेता

डॉ. जितेंद्र रावळ (मुंबई)

१९९३

विजेता

श्री. चंद्रशेखर केतकर (पुणे)

२०१८

विजेता

जिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)

२०१५

विजेता

वसुंधरा ट्रस्ट (कुडाळ)

२०१२

विजेता

श्री. हेमंत लागवणकर (डोबिंवली)

२००९

विजेता

श्री. वि.गो.भागवत (पुणे)

२००६

विजेता

श्री. नानाभाऊ मांडलिक (मुंबई)

1 2 3