राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा – विजेते

२०२२

द थिअरी ऑफ समथिंग

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : नाट्यकीर्ती, मुंबई

माझ्या शरीरावर माझा हक्क

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : ड्रामा फॅक्टरी, अमरावती

आयसीडी -११

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : नादब्रम्ह कलामंडळ आळंदी, पुणे

द बिगिनिंग

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : हिंदुस्थान अ़ॅन्टिबायोटिक्स स्कूल, पिंपरी, पुणे 

डॉ. कमला आम्ही ऋणी आहोत

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : दहिसर विद्यामंदिर, मुंबई

पेटंट

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : जे.आर.टाटा स्कूल, अकोला

२०२१

मारिया

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : वेध अ‍ॅकॅडमी, डोंबिवली

एका बिजापोटी

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : अमर हिंद मंडळ, दादर

सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : सौ. नलिनी यशवंतराव दोडे विद्यालय, मुलुंड

२०२०

दुसरा आईन्स्टाइन

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सौ. नलिनी यशवंतराव दोडे विद्यालय, मुलुंड

व्हाया रेडिअम

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : रेषा शिक्षण संस्था, नाशिक 

मारिया

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : प्रिय कलाकृती, पुणे 

२०१९

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : अभिनव ज्ञानमंदीर प्रशाला (कर्जत)

इंडिया डिड इट

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : न्यू इंग्लिश स्कूल (सातारा)

पुन्हा एकदा गांधी यात्रा

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : मराठा हायस्कूल (वरळी)

फ्लेमिंगो

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सुलू नाट्यसंस्था (वाशी, नवी मुंबई)

थोर चित्रकार चोर

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : वेध क्रिएशन्स (डोंबिवली)

विकतचं दुखणं

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : वेध क्रिएशन्स (डोंबिवली)

२०१८

प्रयत्नांती परमेश्वर

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सिटी हायस्कूल (सांगली)

मायकेल फॅरडे

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : बेडेकर विद्यामंदीर (ठाणे)

आकार

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : संक्रमण स्कूल ऑफ आर्ट्स (पुणे)

दूरदर्शी गॅलिलिओ

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : नवी मुंबई म्यूझिक अँड ड्रामा सर्कल (नवी मुंबई)

पॉझ

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : माध्यम कलामंच (विलेपार्ले)

हात धुवायला शिकवणारा माणूस

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : बहुरूपी रंगमंच (कोल्हापूर)

२०१७

दी डार्क लाइट

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : म.ल.डहाणूकर महाविद्यालय (विले पार्ले)

मैत्र जीवाचे

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : चोगले हायस्कूल (बोरिवली)

कोरफड

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : पटवर्धन हायस्कूल (सांगली)

डोरा - ए केस स्टडी

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : नवी मुंबई म्यूझिक अँड ड्रामा सर्कल (वाशी)

हात धुवायला शिकवणारा माणूस

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : संक्रमण (पुणे)

२०१६

विज्ञान - सुखी जीवनाचा धागा

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : संदेश विद्यालय (विक्रोळी)

हसत-खेळत गणित

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : विमलताई तिडके कॉन्व्हेंट (नागपूर)

शास्त्रज्ञ आले भेटीला

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : भारत इंग्लिश स्कूल (पुणे)

मारी क्युरी - एक संघर्ष

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : जिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)

आर्यभट - एक शून्य

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : थीम्ज अनलिमिटेड (पुणे)

२०१५

एक्सपेरिमेंट

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : म.ल.डहाणूकर महाविद्यालय (विले पार्ले)

अंतराळवीर

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : रामकृष्ण क्रिडा विद्यालय (अमरावती)

छोटा न्यूटन

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : जिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)

२०२२

द थिअरी ऑफ समथिंग

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : नाट्यकीर्ती, मुंबई

माझ्या शरीरावर माझा हक्क

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : ड्रामा फॅक्टरी, अमरावती

आयसीडी -११

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : नादब्रम्ह कलामंडळ आळंदी, पुणे

द बिगिनिंग

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : हिंदुस्थान अ़ॅन्टिबायोटिक्स स्कूल, पिंपरी, पुणे 

डॉ. कमला आम्ही ऋणी आहोत

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : दहिसर विद्यामंदिर, मुंबई

पेटंट

गट : शैक्षणिक गट

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : जे.आर.टाटा स्कूल, अकोला

२०२१

मारिया

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : वेध अ‍ॅकॅडमी, डोंबिवली

एका बिजापोटी

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : अमर हिंद मंडळ, दादर

सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : सौ. नलिनी यशवंतराव दोडे विद्यालय, मुलुंड

२०२०

दुसरा आईन्स्टाइन

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सौ. नलिनी यशवंतराव दोडे विद्यालय, मुलुंड

व्हाया रेडिअम

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : रेषा शिक्षण संस्था, नाशिक 

मारिया

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : प्रिय कलाकृती, पुणे 

२०१९

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : अभिनव ज्ञानमंदीर प्रशाला (कर्जत)

इंडिया डिड इट

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : न्यू इंग्लिश स्कूल (सातारा)

पुन्हा एकदा गांधी यात्रा

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : मराठा हायस्कूल (वरळी)

फ्लेमिंगो

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सुलू नाट्यसंस्था (वाशी, नवी मुंबई)

थोर चित्रकार चोर

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : वेध क्रिएशन्स (डोंबिवली)

विकतचं दुखणं

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : वेध क्रिएशन्स (डोंबिवली)

२०१८

प्रयत्नांती परमेश्वर

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : सिटी हायस्कूल (सांगली)

मायकेल फॅरडे

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : बेडेकर विद्यामंदीर (ठाणे)

आकार

गट : शैक्षणिक

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : संक्रमण स्कूल ऑफ आर्ट्स (पुणे)

दूरदर्शी गॅलिलिओ

गट : खुला

क्रमांक : प्रथम

सादरकर्ते : नवी मुंबई म्यूझिक अँड ड्रामा सर्कल (नवी मुंबई)

पॉझ

गट : खुला

क्रमांक : द्वितीय

सादरकर्ते : माध्यम कलामंच (विलेपार्ले)

हात धुवायला शिकवणारा माणूस

गट : खुला

क्रमांक : तृतीय

सादरकर्ते : बहुरूपी रंगमंच (कोल्हापूर)