शहरी शेती प्रशिक्षण वर्ग

शहरात घराच्या बाल्कनीमध्ये व इमारतीच्या गच्चीमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागेत घरासाठी लागणाऱ्या भाज्या आणि फळांची लागवड कशी करावी? याचे प्रशिक्षण देणारा हा उपक्रम मराठी विज्ञान परिषदेने १९९४ पासून सुरू केला.

 

दूरदर्शन मुलाखत


  ओळखवर्ग (विले पार्ले)