पारितोषिक

वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

कोणासाठी? : प्रौढांसाठी

१) डॉ. रा.वि. साठे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   २) डॉ. टि. एच. तुळपुळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   ३) डॉ. चंद्रकांत वागळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

वैद्यक विषयावरील मराठी पुस्तकाच्या लेखनाला दर तीन वर्षांतून एकदा खालील प्रमाणे तीन पारितोषिके देण्यात येतात. ही तीन पारितोषिके तीन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पुस्तकांना देण्यात येतात.

पुरस्काराचे स्वरूप : रू. ७,५००/- आणि सन्मानपत्र

व्ही. डी. चौगुले आणि मो. मु. मोहिले पारितोषिक

कोणासाठी? : विद्यार्थ्यांसाठी

दर तीन वर्षांनी व्ही. डी. चौगुले परितोषिक आणि कै. मोरेश्वर मुकुंदराव मोहिले पारितोषिक या योजनेतून विद्यार्थांच्या प्रकल्पाची निवड केली जाते. दर तीन वर्षांनी भरविण्यात येणाऱ्या ‘राज्यस्तरीय बाल विज्ञान संमेलन’मध्ये इयत्ता आठवी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांचे प्रकल्प सादर करतात.

वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

कोणासाठी? : प्रौढांसाठी

१) डॉ. रा.वि. साठे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   २) डॉ. टि. एच. तुळपुळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   ३) डॉ. चंद्रकांत वागळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

वैद्यक विषयावरील मराठी पुस्तकाच्या लेखनाला दर तीन वर्षांतून एकदा खालील प्रमाणे तीन पारितोषिके देण्यात येतात. ही तीन पारितोषिके तीन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पुस्तकांना देण्यात येतात.

पुरस्काराचे स्वरूप : रू. ७,५००/- आणि सन्मानपत्र

व्ही. डी. चौगुले आणि मो. मु. मोहिले पारितोषिक

कोणासाठी? : विद्यार्थ्यांसाठी

दर तीन वर्षांनी व्ही. डी. चौगुले परितोषिक आणि कै. मोरेश्वर मुकुंदराव मोहिले पारितोषिक या योजनेतून विद्यार्थांच्या प्रकल्पाची निवड केली जाते. दर तीन वर्षांनी भरविण्यात येणाऱ्या ‘राज्यस्तरीय बाल विज्ञान संमेलन’मध्ये इयत्ता आठवी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांचे प्रकल्प सादर करतात.