विज्ञान / गणितात पदव्युत्तर (M.Sc. / M.A.) शिक्षण घेणार्‍या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

एम.एससी भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / गणित, एम. ए. (गणित) ह्या अभ्यासक्रमाच्या  विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विज्ञान परिषदेने एक शिष्यवृत्ती योजना २०१६पासून सुरू केली आहे. मूलभूत विज्ञानात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार आणि प्रोत्साहन मिळावे, हा या शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना महाराष्ट्रात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.

शिष्यवृत्ती (२०२२-२४) योजनेचा तपशील आणि पात्रता निकष:

  • वरील अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही शाखेत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि गणित ह्या विषयातील प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
  • प्रत्येक विषयातील एम.एससी.च्या / एम.ए.च्या प्रत्येक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम रू. १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) एवढी असेल. शिष्यवृत्तीधारकांना एम.एससी. / एम.ए. भाग १च्या परीक्षेत एकूण ६०% / ७ श्रेणी अंक/गुण किंवा अधिक गुण मिळाले तरच ते एम.एससी. / एम.ए. भाग २च्या शिष्यवृत्तीस पात्र ठरतील.
  • महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य असणार्‍या आणि महाराष्ट्रातील महाविद्यालय / विद्यापीठ किंवा अन्य अधिकृत (विद्यापीठ  अनुदान  आयोग  मान्यताप्राप्त) संस्थेमधे एम. एससी. / एम. ए. (गणित)साठी प्रवेश  घेतलेल्या, कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आठ  लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणार्‍या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी सदर योजना खुली आहे.
  • ही शिष्यवृत्ती फक्त नियमित (रेग्युलर) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
  • प्रत्येक विद्यार्थ्याने अर्जासोबत ‘मराठी विज्ञान परिषदेच्या कामाचे महत्व’ किंवा ‘ मराठी विज्ञान परिषदेच्या कामात मी कशी मदत करू शकेन’ या विषयावर मराठीत १० ओळी लिहून पाठवाव्यात, त्याशिवाय अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही.
  • शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनी एम.एससी. / एम.ए.च्या दोन्ही वर्षात प्रत्येकवर्षी एकूण ६० तास, मराठी विज्ञान परिषदेच्या ‘समाजासाठी विज्ञानप्रसार’ या कार्यात सहभागी होणे अपेक्षित आहे. हा सहभाग कार्यशाळा घेणे, व्याख्याने देणे, सामाजिक माध्यमातून विज्ञान प्रसार करणे, विज्ञान लेखन इत्यादींपैकी कोणत्याही प्रकारे करता येईल. शिष्यवृत्ती धारकाला आपल्या एम.एससी. / एम.ए. करीत असलेल्या संस्थेजवळील मराठी विज्ञान परिषद विभागाशी संपर्कात रहावे लागेल.

या शिष्यवृत्तीसाठी मराठी विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज भरता येईल. अर्जाबरोबर विद्यार्थ्याचे छायाचित्र, आवश्यक गुणपत्रिका आणि  प्रमाणपत्र स्कॅन करून अपलोड करावेत. अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२२.

मराठी माहिती डाऊनलोड     Download

Download English Info  Download

ऑनलाईन नोंदणी अर्ज

कार्यालयाची वेळ- सकाळी १०:३० ते संध्या. ५:३०, मंगळवार हा परिषदेच्या कार्यालयाचा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस आहे.

संपर्क :  मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, वि. ना. पुरव मार्ग, शीव, चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२.
दुरभाष्य क्रमांक : ०२२-२४०५ ४७१४ / ०२२-२४०५ ७२६८
इमेल: office@mavipa.org

मागील वर्षातील शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांची नावे

मागील वर्षातील शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांची नावे