पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लाभार्थी यादी

२०२२-२४ New

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

धनंजय पांडुरंग  जाधव (सदगुरु गाडगे महाराज महाविद्यालय, कराड, कोल्हापूर)

वर्षाराणी बसवानी कदम (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

कौशल्या दरवारसिंग गिरसे (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

गौरी सुनिल पाटील (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

लखन ज्ञानदेव सोनावणे (म.ए.सो. आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, पुणे)

आदित्य सुनिल थिटे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : गणित

वैशाली शिवानंद पाटील (विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर)  

निकिता प्रकाश कोटी (विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर)

२०२१-२३

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

प्रसाद नामदेव सावंत (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

साईनाथ दीपक भोइटे (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

हर्षल अशोकराव मेश्राम (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

पायल प्रवीण शर्मा (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

ज्योती अजिंक्य जाधव (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

कोमल सुभाषराव चौधरी ( स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड)

विजेते - विषय : गणित

प्रज्ञा रमेश दिवटे (बी.पी.एच.ई. सोसायटीचे अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर)

कपिल विनय निळे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

२०२०-२२

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

विशाखा प्रभाकर साळी (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

ऐश्वर्या अनिल देशपांडे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

समृद्धी सुधीर मुळ्ये (फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे)

गौरव सुभाष ठाकुरदेसाई  (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

नीलिमा पुंडलिकराव राऊत (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

प्रीती चंद्रकांत मेठे  (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : गणित

प्राजक्ता संजय पाटील (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

स्नेहा प्रसन्न दुडे (यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा)

२०१९-२१

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

विनिता विजय वालावलकर (डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई)

श्रुतिका विजय पटेल (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय  नाशिक)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

प्रियांका दिलीप पेंढारी (मुंबई विद्यापीठ, रत्नागिरी उपकेंद्र)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

श्रुति संतोष दुखंडे (जी. एन. खालसा महाविद्यालय, माटुंगा- मुंबई)

रिषिकेश संजय चंद्रटिके (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, नाशिक)

विजेते - विषय : गणित

सुषमा विजयकुमार पांडे (मुंबई विद्यापीठ)

राजश्री प्रविण निळे (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

२०१८-२०

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

दामिनी रविंद्र भडाणे (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, नाशिक)

सुरेखा राजाराम मोरे (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

तृप्ती गजानन जोशी (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

ओमकार यशवंत पेंढारकर (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

विधी सुभाष पळसापुरे (दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर)

मनाली मंगेश बागडे (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

विजेते - विषय : गणित

दर्शना दत्तु पवार (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

सचिन विष्णुराव शेजुल (ना. ए. सो. सायन्स कॉलेज, नांदेड)

२०१६ -१८

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

वृषाली कोरडे (एच. पी. टी. कला आणि  आर. वाय. के. विज्ञान महाविद्यालय, नाशिक)

विषय : भौतिकशास्त्र

विजेते - विषय : गणित

निलेश खांडेकर (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

राहूल सोनावणे (एस.एस.व्हि.पी. संस्थेचे, डॉ.पी.आर. घोगरे विज्ञान महाविद्यालय, धुळे)

२०२२-२४ New

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

धनंजय पांडुरंग  जाधव (सदगुरु गाडगे महाराज महाविद्यालय, कराड, कोल्हापूर)

वर्षाराणी बसवानी कदम (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

कौशल्या दरवारसिंग गिरसे (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

गौरी सुनिल पाटील (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

लखन ज्ञानदेव सोनावणे (म.ए.सो. आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, पुणे)

आदित्य सुनिल थिटे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : गणित

वैशाली शिवानंद पाटील (विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर)  

निकिता प्रकाश कोटी (विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर)

२०२१-२३

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

प्रसाद नामदेव सावंत (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

साईनाथ दीपक भोइटे (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

हर्षल अशोकराव मेश्राम (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

पायल प्रवीण शर्मा (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

ज्योती अजिंक्य जाधव (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

कोमल सुभाषराव चौधरी ( स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड)

विजेते - विषय : गणित

प्रज्ञा रमेश दिवटे (बी.पी.एच.ई. सोसायटीचे अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर)

कपिल विनय निळे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

२०२०-२२

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

विशाखा प्रभाकर साळी (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

ऐश्वर्या अनिल देशपांडे (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

समृद्धी सुधीर मुळ्ये (फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे)

गौरव सुभाष ठाकुरदेसाई  (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

नीलिमा पुंडलिकराव राऊत (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती)

प्रीती चंद्रकांत मेठे  (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : गणित

प्राजक्ता संजय पाटील (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

स्नेहा प्रसन्न दुडे (यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा)

२०१९-२१

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

विनिता विजय वालावलकर (डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई)

श्रुतिका विजय पटेल (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय  नाशिक)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

प्रियांका दिलीप पेंढारी (मुंबई विद्यापीठ, रत्नागिरी उपकेंद्र)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

श्रुति संतोष दुखंडे (जी. एन. खालसा महाविद्यालय, माटुंगा- मुंबई)

रिषिकेश संजय चंद्रटिके (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, नाशिक)

विजेते - विषय : गणित

सुषमा विजयकुमार पांडे (मुंबई विद्यापीठ)

राजश्री प्रविण निळे (कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव)

२०१८-२०

विजेते - विषय : भौतिकशास्त्र

दामिनी रविंद्र भडाणे (के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, नाशिक)

सुरेखा राजाराम मोरे (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

विजेते - विषय : रसायनशास्त्र

तृप्ती गजानन जोशी (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

ओमकार यशवंत पेंढारकर (गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी)

विजेते - विषय : जीवशास्त्र

विधी सुभाष पळसापुरे (दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर)

मनाली मंगेश बागडे (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

विजेते - विषय : गणित

दर्शना दत्तु पवार (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

सचिन विष्णुराव शेजुल (ना. ए. सो. सायन्स कॉलेज, नांदेड)