स्वागत उद्याचे – कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग १ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग २ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

भाग ३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ४ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ५ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आजची स्थिती

भाग ६ - चौथी औद्योगिक क्रांती

भाग ७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नवी क्षितिजे

भाग ८ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता-चर्चा

भाग ९ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेळाच्या पटावर

भाग १० - नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया

भाग ११ - तज्ज्ञ प्रणाली आणि त्यांचा वापर

भाग १२ - संगणकीय दृष्टी

भाग १३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भाषा आकलन

भाग १४ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून हस्ताक्षर ओळखणे

भाग १५ - बुद्धिमान यंत्र मानव

भाग १६ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - या विषयावर श्रोत्यांशी संवाद

भाग १७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा पाया

भाग १८ - क्षीण / अरुंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग १९ - परिपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे

भाग २० - सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्य आहे?

भाग २१ - यंत्रांची प्रतिक्रिया

भाग २२ - मर्यादित स्मृतींचा वापर

भाग २३ - मनाचा सिद्धांत

भाग २४ - स्व -जाणीव

भाग २५ - सखोल शिक्षण

भाग २६ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - या विषयावर श्रोत्यांशी संवाद

भाग २७ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि चित्रपट

भाग २८ - पुराणातील यंत्र मानव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता.(भाग -1)

भाग २९ - पुराणातील यंत्र मानव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता.(भाग -2)

भाग ३० - संगणक कधी चुकत नाही

भाग ३१ - विसावा

भाग ३२ - चॅलेंज

भाग ३३ - अमाणूस

भाग ३४ - तो ती आणि बदला

भाग ३५ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - या विषयावर श्रोत्यांशी संवाद

भाग ३६ - भारतापुढील कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाची आव्हाने

भाग ३७ - उद्याची तयारी

भाग ३८ - कोई सून ना ले

भाग ३९ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

भाग ४० - क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता- इतर क्षेत्रे

भाग ४१ - भारत - स्किल इंडिया आणि डिजिटल इंडिया

भाग ४२ - तंत्रज्ञान जनतेसाठी, रोजच्या जगण्यासाठी

भाग ४३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - तज्ञाशी संवाद

भाग ४४ - सॉफ्टवेअरमध्ये घुसलेला गुन्हेगार

भाग ४५ - आरोग्य सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग ४६ - शेतीचा 'स्मार्ट' मार्ग

भाग ४७ - शिक्षणक्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

भाग ४८ - चला, गतिमान होऊ या

भाग ४९ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन

भाग ५० - कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी बुद्धिमत्तेची जागा घेऊ शकेल का? पुढे काय?

भाग १ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग २ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

भाग ३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ४ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ५ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आजची स्थिती

भाग ६ - चौथी औद्योगिक क्रांती

भाग ७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नवी क्षितिजे

भाग ८ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता-चर्चा

भाग ९ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेळाच्या पटावर

भाग १० - नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया

1 2 3 5