स्वागत उद्याचे – कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग १ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग २ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

भाग ३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ४ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ५ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आजची स्थिती

भाग ६ - चौथी औद्योगिक क्रांती

भाग ७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नवी क्षितिजे

भाग ८ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता-चर्चा

भाग ९ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेळाच्या पटावर

भाग १० - नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया

भाग ११ - तज्ज्ञ प्रणाली आणि त्यांचा वापर

भाग १२ - संगणकीय दृष्टी

भाग १३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भाषा आकलन

भाग १४ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून हस्ताक्षर ओळखणे

भाग १५ - बुद्धिमान यंत्र मानव

भाग १६ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - या विषयावर श्रोत्यांशी संवाद

भाग १७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा पाया

भाग १८ - क्षीण / अरुंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग १९ - परिपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे

भाग २० - सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्य आहे?

भाग २१ - यंत्रांची प्रतिक्रिया

भाग २२ - मर्यादित स्मृतींचा वापर

भाग २३ - मनाचा सिद्धांत

भाग २४ - स्व -जाणीव

भाग २५ - सखोल शिक्षण

भाग १ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भाग २ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

भाग ३ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ४ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास

भाग ५ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आजची स्थिती

भाग ६ - चौथी औद्योगिक क्रांती

भाग ७ - कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नवी क्षितिजे

भाग ८ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता-चर्चा

भाग ९ - कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेळाच्या पटावर

भाग १० - नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया

1 2 3