विज्ञान सारथी – V

image

स्वरूप

ई-पत्रिकेसाठी सूचना :  ई-पत्रिका दर महिन्याच्या दि. ३ पर्यंत पाठवली जाते. कृपया ई-मेल इनबॉक्स तपासावा, न सापडल्यास इनबॉक्समधील स्पॅम फोल्डर आणि प्रमोशन्स फोल्डरही तपासावे.

जानेवारी २०२१

वेळापत्रक

Standard Day 1 2 3
6th Wednesday and Saturday 8.30 am to 9.30 am

Booking

2.30 pm to 3.30 pm 6.0 pm to 7.0 pm
7th Thursday and Sunday 8.30 am to 9.30 am 2.30 pm to 3.30 pm 6.0 pm to 7.0 pm
8th Friday and Monday 8.30 am to 9.30 am 2.30 pm to 3.30 pm 6.0 pm to 7.0 pm
9th Wednesday and Saturday 10.0 am to 11.0 am 4.0 pm to 5.0 pm 7.30 pm to 8.30 pm
10th Thursday and Sunday 10.0 am to 11.0 am 4.0 pm to 5.0 pm 7.30 pm to 8.30 pm