कार्यशाळा

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या जातात.


अभ्यासक्रम

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे अभ्यासक्रम घेतले जातात.


शिष्यवृत्ती योजना

मराठी विज्ञान परिषद वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात.


विशिष्ट कार्यक्रम

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे विशिष्ट कार्यक्रम घेतले जातात.


विशेष दिन

मराठी विज्ञान परिषदेद्वारे वेगवेगळ्या ‘विशेष दिन’निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.


स्पर्धा

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे विविध स्पर्धा घेतल्या जातात.


पुरस्कार

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे वेगवेगळे पुरस्कार दिले जातात.


पारितोषिक

मराठी विज्ञान परिषदद्वारे विविध पुरस्कार दिले जातात.