संस्थेला मिळालेले :

  • फाय फाउण्डेशन, इचलकरंजी (१९७७-७८)
  • विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग,भारत सरकार (१९९२)
  • यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान राज्यस्तरीय पुरस्कार (२०११-१२)
  • पी.के.अण्णा पाटील फाउण्डेशनचा राज्यस्तरीय पुरुषोत्तम पुरस्कार (२०१८)

मविप पत्रिकेला मिळालेले :

  • महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा वैचारिक मासिक म्हणून पुरस्कार (१९९८)
  • महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पुरस्कार (दिवाळी अंक, २००७)
  • महाराष्ट्र राज्य, साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा ‘दिवाळी अंक शताब्दी वर्ष २००८’चा द्वितीय पुरस्कार
  • महाराष्ट्र शासनाचा मंगेश पाडगांवकर भाषा संवर्धन पुरस्कार

 


उद्देश | व्यवस्थापन | माजी अध्यक्ष | अधिवेशनांचे अध्यक्ष | सन्मान्य सभासद | मिळालेले पुरस्कार | परिषदेची घटना आणि नियम  | वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल