विज्ञान/गणितात पदव्युत्तर (M.Sc. / M.A.) शिक्षण घेणार्‍या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

मूलभूत विज्ञानात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार आणि प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने २०१६पासून मराठी विज्ञान परिषदेने ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. एम.एससी. किंवा एम.ए. (गणित / संख्याशास्त्र) ह्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे. शिष्यवृत्तीसाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि गणित या प्रत्येक विषयातील दोन विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. एम.एससी. / एम.ए. (गणित / संख्याशास्त्र) या अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले जातात. पात्रता निकष आणि अर्ज संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जातो. अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर निवड प्रक्रिया सुरू होते आणि निकाल परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला जातो.

एम.एससी./एम.ए. (गणित) भाग १ साठी रु. १०,०००/- आणि एम.एससी./एम.ए. (गणित) भाग २ साठी रु. १०,०००/- अशी रक्कम (पात्रता निकषानुसार) देण्यात येते.