कार्यक्रम

नोव्हेंंबर २०२२

नोव्हेंंबर १९

सत्तावन्नावे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन, गोवा

१९ ते २१ नोव्हेंबर, २०२२

गोवा विद्यापीठ परिसर (बांबोळी, पणजी, गोवा)

ऑक्टोबर २०२२

ऑक्टोबर ०२

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

सप्टेंबर २०२२

सप्टेंबर ११

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

सप्टेंबर ११

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

ऑगस्ट २०२२

ऑगस्ट २१

विज्ञानदर्पण

सकाळी १० ते दुपारी १ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

ऑगस्ट १४

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

ऑगस्ट १४

राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा

अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२२

ऑगस्ट ०७

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जुलै २०२२

जुलै १०

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून २०२२

जून २४

विज्ञान कथालेखन शिबीर

सकाळी ११ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून १२

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जून ०५

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे २०२२

मे २४

विज्ञाननिबंध स्पर्धा २०२२

अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२

मे ०८

Careers in Basic Sciences

सकाळी ११ ते सायं. ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

मे ०८

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

1 2 3 6