कार्यक्रम

डिसेंबर २०२१

डिसेंबर १३

५६वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन

दुपारी ०३.०० ते रात्री ०८.००

जळगाव

डिसेंबर १२

५६वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन

सकाळी १०.०० ते रात्री ०७.००

जळगाव

डिसेंबर ११

५६वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन

सकाळी १०.३० ते रात्री ०८.३०

जळगाव

नोव्हेंंबर २०२१

नोव्हेंंबर २१

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / युट्यूब लाईव्ह

नोव्हेंंबर १४

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी 10.30 ते दु. 1.30 वा.

मराठी विज्ञान परिषद, चुनाभट्टी, मुंबई

ऑक्टोबर २०२१

ऑक्टोबर ३१

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर २४

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर २३

विज्ञानविविधा

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १७

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / फेसबुक लाईव्ह

ऑक्टोबर १७

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १०

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १०

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर ०३

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

सप्टेंबर २०२१

सप्टेंबर २५

विज्ञानविविधा

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (Webex Meeting App)

1 2 3