कार्यक्रम

फेब्रूवारी २०२३

फेब्रूवारी ०४

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जानेवारी २०२३

जानेवारी ३०

विज्ञान प्रयोग मेळा व विज्ञान पुस्तक प्रदर्शन-विक्री

सकाळी १० ते दुपारी ४ वा.

श्री गणेशउद्यान मंदिर सेवा समिती, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई

जानेवारी १५

बालवैज्ञानिक प्रयोग कार्यशाळा (Young Scientist Practical Workshops)

सकाळी ११ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जानेवारी ०८

बालवैज्ञानिक प्रयोग कार्यशाळा (Young Scientist Practical Workshops)

सकाळी ११ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जानेवारी ०७

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

डिसेंबर २०२२

डिसेंबर २२

राष्ट्रीय गणित दिन

सकाळी ११ ते दुपारी १.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

डिसेंबर ११

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

डिसेंबर ०४

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

डिसेंबर ०३

‘विज्ञान प्रयोग मेळा’ आणि ‘विज्ञान खेळणी’

दुपारी ११ ते ४ वा.

महाराष्ट्र सेवा संघ, मुलुंड (प), मुंबई

नोव्हेंंबर २०२२

नोव्हेंंबर १९

सत्तावन्नावे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन, गोवा

१९ ते २१ नोव्हेंबर, २०२२

गोवा विद्यापीठ परिसर (बांबोळी, पणजी, गोवा)

नोव्हेंंबर १३

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

नोव्हेंंबर ०६

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी १०.३० वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

नोव्हेंंबर ०५

राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा – अंतिम फेरी

सकाळी १० ते सायं. ६ वा.

साहित्य मंदिर, वाशी, नवी मुंबई

ऑक्टोबर २०२२

ऑक्टोबर १६

मधुमेह व रक्तदाबाशी करूया सामना

दि. १५ व १६ ऑक्टो - सायं. ६ ते ७.१५ वा.

ऑनलाईन (गुगल मीट माध्यम)

ऑक्टोबर १५

मधुमेह व रक्तदाबाशी करूया सामना

दि. १५ व १६ ऑक्टो - सायं. ६ ते ७.१५ वा.

ऑनलाईन (गुगल मीट माध्यम)

1 2 3 7