कार्यक्रम

डिसेंबर २०२१

नोव्हेंंबर २०२१

नोव्हेंंबर २१

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / युट्यूब लाईव्ह

नोव्हेंंबर १४

शहरी शेती ओळखवर्ग

सकाळी 10.30 ते दु. 1.30 वा.

मराठी विज्ञान परिषद, चुनाभट्टी, मुंबई

ऑक्टोबर २०२१

ऑक्टोबर ३१

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर २४

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर २३

विज्ञानविविधा

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १७

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / फेसबुक लाईव्ह

ऑक्टोबर १७

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १०

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर १०

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑक्टोबर ०३

कर्करोग व्याख्यानमाला 2021

सायं. ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

सप्टेंबर २०२१

सप्टेंबर २५

विज्ञानविविधा

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (Webex Meeting App)

सप्टेंबर १२

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (Webex Meeting App)

ऑगस्ट २०२१

ऑगस्ट २९

विज्ञानदर्पण

सकाळी १०.०० ते १२.३०

ऑनलाईन (Webex Meeting App)

ऑगस्ट २८

विज्ञानविविधा

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाइन (ZoomApp)