कार्यक्रम

मार्च २०२२

मार्च १३

मनोरंजक विज्ञान (Joy with Science)

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Google Meet)

मार्च ०९

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन

दुपारी ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Google Meet)

फेब्रूवारी २०२२

फेब्रूवारी २७

राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त श्री. उमेश कुमार रुस्तगी यांचे व्याख्यान आणि पारितोषिक समारंभ

दुपारी ३ ते सायं. ५ वा.

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

फेब्रूवारी २०

‘विस्मरण’ अर्थात ‘डिमेन्शिआ’ – व्याख्यानमाला

सायं. ५ ते ६ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / फेसबुक लाईव्ह

फेब्रूवारी १९

पक्षी निरीक्षण – ओळख अभ्यासवर्ग

सकाळी १०.३० ते सायं. ५.३० वा.

विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

फेब्रूवारी १३

‘विस्मरण’ अर्थात ‘डिमेन्शिआ’ – व्याख्यानमाला

सायं. ५ ते ६ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / फेसबुक लाईव्ह

फेब्रूवारी ०६

विज्ञानकथामाला

सायं. ७ ते ८

ऑनलाइन (Webex App)

फेब्रूवारी ०५

विज्ञानकथामाला

सायं. ७ ते ८

ऑनलाइन (Webex App)

फेब्रूवारी ०५

विज्ञान कथाकथन (Science Fiction Narration)

दुपारी ३ ते ४ वा.

ऑनलाईन

फेब्रूवारी ०४

विज्ञानकथामाला

सायं. ७ ते ८

ऑनलाइन (WebexApp)

जानेवारी २०२२

जानेवारी २७

ऑनलाईन कार्यशाळा इ. ६वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

सायं. ४ ते ६:३० – एकूण २ तास ३० मिनिटे

जानेवारी २२

ऑफलाईन कार्यशाळा : इ. ६वी आणि ९वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

सकाळी 11 ते सायं. 5

विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई

जानेवारी १६

प्रेरणादायिनी

सायं. ४ ते ५ वा.

ऑनलाईन (Webex Meeting App) / युट्यूब लाईव्ह

डिसेंबर २०२१

डिसेंबर १३

५६वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन

दुपारी ०३.०० ते रात्री ०८.००

जळगाव

डिसेंबर १२

५६वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन

सकाळी १०.०० ते रात्री ०७.००

जळगाव