मुंबई

श्री. संदीप सराफ, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ईशान्य मुंबई विभाग
४, सत्यम सोसायटी, मुंबई बँकेशेजारी, दामले कॉलनी, १९, सावरकर मार्ग, भांडुप (पूर्व), मुंबई ४०००४२
भ्रमणध्वनी : ८४५१०७२३८५
इ-मेल- sandeepsaraf101@gmail.com


ठाणे

प्रा. ना.द. मांडगे, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, ठाणे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१, दाजी रामचंद्र रोड, चरइ, ठाणे (प), ४००६०१
भ्रमणध्वनी : ९८१९८९४५०९
इ-मेल- mvpthanevibhag@gmail.com / ndmandge@gmail.com


डोंबिवली

श्री. अविनाश देवधर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, डोंबिवली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी, मंजूनाथ हायस्कूल शेजारची गल्ली, पाथर्ली, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१२०१
भ्रमणध्वनी : ९२२४२६४९६९
इ-मेल- avinash.deodhar@gmail.com


अंबरनाथ

प्रा. भगवान चक्रदेव, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, अंबरनाथ विभाग
२०२, मयूर दीप, अश्विनी हॉस्पिटलजवळ, वडवली सेक्शन, अंबरनाथ (पूर्व), जि. ठाणे ४२१५०१
भ्रमणध्वनी : ९१४६८१२७५०
इ-मेल- chakradeobd@gmail.com


बोर्डी

श्रीमती उर्मिला करमरकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, बोर्डी विभाग
बिल्वदल, सोनवाडी रस्ता, बोर्डी, ता. डहाणू, जि. पालघर ४०१७०१
भ्रमणध्वनी : ९८५०८७८१०२
इ-मेल- urmilakarmarkar.uk@gmail.com


रत्नागिरी

डॉ. प्रफुल्ल कुलकर्णी, समन्वयक
मराठी विज्ञान परिषद, रत्नागिरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग, गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नागिरी ४१५६१२
भ्रमणध्वनी : ९४२२४३२५६३
इ-मेल- drprafullak@rediffmail.com / sankpalumesh@gmail.com


नवी मुंबई

श्री. अजय दिवेकर, कार्यवाह
मराठी विज्ञान परिषद, नवी मुंबई विभाग
१०२, सिद्धिछाया सोसायटी, प्लॉट २०६, सेक्टर २३, जुइनगर, नवी मुंबइ ४००७०५
भ्रमणध्वनी : ९८१९०१७६३२
इ-मेल- divekar.baba@gmail.com


पनवेल

श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, पनवेल विभाग
३०९, वक्रतुंड सोसायटी, विकास वाडी, देवद, पनवेल, जि. रायगड ४१०२०६
भ्रमणध्वनी : ९००४१७५०४४
इ-मेल- amolmvp123@gmail.com


आंबोली

प्राचार्य विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, आंबोली विभाग
द्वारा आंबोली पब्लिक स्कूल, मु. मुलवंडवाडी, पो. आंबोली, ता. सावंतवाडी,जि. सिंधुदुर्ग ४१६५३२
भ्रमणध्वनी : ७५०७७९६८४२ – (श्री. संदीप धुरी)
इ-मेल- ambolipublicschool@gmail.com / sandeepdhuri@gmail.com


खेड-चिपळूण

डॉ. मिलिंद गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद, चिपळूण-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा फाउण्डेशन, घारडा इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, मु.पो. लावेल, ता. खेड, जि. रत्नागिरी ४१५७०८
भ्रमणध्वनी : ९४२२०५३४९२
इ-मेल- milgok@gmail.com