१) वडोदरा, २) गोवा, ३) बेळगाव, ४) निप्पाणी, ५) पेडणे