शहरी शेती

शहरी शेती – दिनांक २ जून, २०२४ - वेळ सकाळी १०.३० वा. इमारतीच्या गच्चीवर, बाल्कनीत वा इमारतीच्या परिसरात इतर ठिकाणी, प्रत्यक्षात ... [अधिक माहिती]
विज्ञान खेळणी साहित्य संच / Science Toys Material Kit

विज्ञान खेळणी साहित्य संच / Science Toys Material Kit

खेळणी करा, खेळा आणि रोचक विज्ञान शिका | मराठी विज्ञान परिषदेने विज्ञान खेळणी तयार करण्यासाठी साहित्य संच तयार केला आहे ... [अधिक माहिती]

विज्ञानगंगा व्याख्यानमाला – पुष्प ९१

विषयः मेंदूचे विकार व उपचार | वक्तेः प्रा. डॉ. अविनाश टेकाडे (प्राध्यापक, मराठवाडा मित्र मंडळाचे कॉलेज ऑफ फार्मसी, थेरगाव, पुणे) ... [अधिक माहिती]
पोस्टाद्वारे विज्ञान परीक्षा - निकाल

पोस्टाद्वारे विज्ञान परीक्षा – निकाल

पोस्टाद्वारे विज्ञान परीक्षा (वर्ष २०२३-२४) - निकाल ... [अधिक माहिती]