विज्ञानगंगा व्याख्यानमाला – पुष्प ९२

विषयः उत्प्रेरक संशोधन : प्रयोगशाळेपासून उद्योगापर्यंत

वक्तेः प्रा. अनंत कापडी (प्रा. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई)

दि. १६ जून, २०२४ रोजी सकाळी ११ वा. (ऑनलाईन माध्यम)

झूम :
Meeting ID: 829 6166 5237
Passcode: 544926