विज्ञानगंगा व्याख्यानमाला – पुष्प ९१

विषयः मेंदूचे विकार व उपचार

वक्तेः प्रा. डॉ. अविनाश टेकाडे (प्राध्यापक, मराठवाडा मित्र मंडळाचे कॉलेज ऑफ फार्मसी, थेरगाव, पुणे)

दि. १९ मे, २०२४ रोजी सकाळी ११ वा. (ऑनलाईन माध्यम)

झूम :
Meeting ID: 856 4454 9396
Passcode: 455574