विज्ञानगंगा व्याख्यानमाला – पुष्प ८९

विषयः विद्युत रसायनशास्त्र – एक वरदान

वक्तेः प्रा. संतोष हरम (प्राध्यापक, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे)

दि. १० मार्च, २०२४ रोजी सकाळी ११ वा. (ऑनलाईन माध्यम)

झूम लिंक : https://us06web.zoom.us/j/85392056411?pwd=BgFELUk5aObT8ScVW8MqRvUNwHbZXE.1
Meeting ID: 853 9205 6411
Passcode: 628991