वसंतराव नाईक कृषि प्रतिष्ठान पुरस्कार

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. सुधाकरराव नाईक यांच्या पुढाकाराने, वसंतराव नाईक कृषि प्रतिष्ठान यांच्याकडून मिळालेल्या देणगीच्या व्याजातून पुरस्कार दिला जातो. सन १९९५ पासून दोन वर्षातून एकदा दिला जाणारा हा पुरस्कार, २००३ सालापासून तीन वर्षातून एकदा देण्यात येतो. कृषीक्षेत्रात उपयुक्त आणि नाविन्यपूर्ण काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला प्रोत्साहन देण्याकरिता हा पुरस्कार दिला जातो.

पुरस्काराचे स्वरूप : रोख रुपये १०,०००/- आणि सन्मानपत्र

पुरस्कार प्रदान : २८ एप्रिल २०२४ रोजी  होणाऱ्या परिषदेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात

अर्ज करण्याची मुदत : १५ मार्च २०२४ (नमुना अर्ज डाऊनलोड करा)

संपर्क : मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान, भवन, वि.ना. पुरव मार्ग, शीव-चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२

दूरध्वनी : (०२२) ४८२६३७५०/४८२६००९४.

भ्रमणध्वनी : ९९६९१००९६१ (सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५.३० दरम्यान, मंगळवार खेरीज)

इ-मेल : office@mavipa.org संकेतस्थळ : www.mavipa.org